Vương Gia Xấu Tính Vương Phi Tinh Quái

  -  
Trác rến Diệp lần chần thời điểm đấy mình ngủ ra sao. Nàng bị một giờ đồng hồ xột xoạt đánh thức dậy. Trợn góc nhìn thì thấy phái nam tử áo Đen và phái mạnh tử áo White đầy đủ sẽ đứng dậy. Nam tử áo black đang quét dọn đồ gia dụng và đã ghi điểm trọng điểm. Xem ra bầy chúng ta đã quét dọn vật dụng kết thúc rồi, chuẩn bị đi ra phía bên ngoài. Gã không đúng lặt vặt kia không sinh hoạt trong miếu chắc chắn rằng đi sẵn sàng xe ngựa.Lặng lẽ nhìn ttránh sẽ sáng sủa trọn vẹn. Trác rưởi Diệp vực lên, xách túi phượt, rời khỏi cửa miếu. Msinh hoạt cửa ngõ miếu ra thì phân phát hiện phía bên ngoài trời đã mưa, Tuy ttránh mưa không quá to cơ mà giả dụ đi ra phía bên ngoài ko cho tới vài ba phút sẽ bị nước mưa xối ướt.Trong lòng Trác Diệp âm thầm hô một tiếng:”Không may.” Mặc mặc dù trong túi phượt của nàng bao gồm có theo một chiếc áo mưa dẫu vậy hôm nay lại không nhân tiện mang ra. Dù sao cái gia công bằng chất liệu nhưa nhìn trong suốt này làm việc thời cổ truyền cũng thiệt khác biệt.Trong màn mưa, gã không nên lặt vặt mặc áo mưa, tay gắng nhì loại ô bởi giấy dầu trở về phía ngôi miếu: “Công tử, Tam gia, xe ngựa đã sẵn sàng chấm dứt, lên xe cộ thôi”


Bạn đang xem: Vương gia xấu tính vương phi tinh quái

CzlkyzlUTkkUmfymsfa+kApbHpBqbprAEKkZsVlCc/6R85nHPLpywE8HiXeZfGZXgb+rY4cGU49PqyMvy78XrUshinl7gw+5RP5lXa7bDGkmY3o4ke+eUFAvpZLlXvoxZg/RJRZoDKZH/J/LXo4lHdJTAb74Gz1iIK+JL+5vl9pgT7AkDrBd6/gBn1J0nZIgZdDSnt7PGmDpBOeWgQvBDdfsBvsaq38+cp0/KcX8q6XyYQFxJfs0HsInGy607MNTi9MSStS29S+14johJaC5mL3RPKGo820gpzfuHAHmz07UWIquk49bOZlJ8QMJhoRC35vt1tyjbXlvnTN1Vop59uySKAPCSWMZEEDQn9OXpuJD25mf0NY11jhen3Qoz5zZG3ZvMnGAirxwwS2vFv4hLm/CIW0vWmMAfeS51YCn5CKkNi2xauumT1w0xaX+RoTTC0NIoFAZcWgUBEv/iFGe8b+LTHwT+JKNWpF52IiDYbWCNxLv5VZz8KXKn9CeGSQ2JlgBtgA/GVPyD0qE+usgtW833dL+F7XYmrWuPNwE8vNuiEgpZlS06xVBhMYDuKlqIZ/lEbKs8MD1FXpR61rsdX0o5s2TpjbbSbxEzb1vDD26wn32fbumXwb3rvC4NDGzi/WPkQk5icnNMstWkPje7c8EWrmDf5wTJaR+oFTWdk/L+Vsnvt05AWsSzADJBpV+OwmydfJmJqBijbRss6btjcVF96WNNhzssyUiv5uZLz4xR/zspR8LK8XPblogXPnIVjYp9byqe3z6GmGzMZUskMwpoSCyHpTUUJhADpzhiMBf4Z05FbchFLQTXhy/iB7IC5FsO2zG2s2u61Xab8lICvpfdnqhdrJw75RQk7JMCUxVd7Bc1dldt23fUk1YZyVjYHAj+ixKM4bSJGDeIJI6kEszWdIYY2sXk17culn2doTCiG5vh4vJMHCJ4sunU/fv+RA5sUZIzQMGHMBgEMgVYWJiXPdCcw1tZ3nPgUoFuuvvtnWYvn/P7siK4KqQi2WVArbvuBAeCAjmq1o+C6UPRAHAwyDZnfL5sFTpCtAIYhd/lTSDsU1jp/7cGiIaD5XAqXMxvaYd19vP5+8ilBNewe3h0jX+kVVAkJT5cY48cH9vBupNmpImkNNmDxzBoFH5WlLngq/u8apDsuSFKp65l4Spk/ayIcRTcxum5CwVaPHz+XlNGHSe2LEIqcuN0uPwjXFN/TOXdm8XfdHjR3D1di/EVEvkSQlbam31KCfQr4u64oPzp7KxxrMv+JsJiTjMGUX4y7G/VCrbfnFOLpxa4LVDJh7BWiKwZvY9PXYiHAlueeUFuUwI14J2ouboJDkFVBBaZpWkDu8NKXABkz8AJXBaZosfHgRJChW6PkBBTZrtxTIhFDceve0K8baxA9aZkQx0jh228JooRKPB9gExmZ5ADDnEPm9G4JwyoeF47GwL8voFmVTpdPL3z8jiWgWCVdyYe0MV5JVS4xk=


Xem thêm: Các Sách Có Trong Bộ Truyện Tranh, Truyện Tranh

eTp7xHPmlJEUN7xyCPbsHXNOE9cmw1B2kOdXFTqPNK2e/VgLdG6ilKvxiXeTfWb/0/R/6NJeGwwUtc1hwv4U5VYDm7p7Mdu3HarTLfXOxXsmyYOaU+aeacNXjZzleVVgPDM8YBbC9aZG5taMWaw+/tsUVaT4GhErdqyyL8wpdCPvkiclRzUk7axPPzGu2tyNvdXHnt7PA33LEhWQgaGT3p4I9fw7sCf8MaFwTmiMdUa8asClRyY1Hs0FGeey7MDbUFwSAnluWPz769nqIwQ5gHwA/wwo6SWmdHMsrQxCXBpBi3ImCHlAeNrFiABEyhMY/SD2l58NOKyRyWf3heTjQXiIegRvnCJNFtSLnhnXuu5ZNwSD3Ge6kUIMErIjK3GQlixS4zjTH28eA2pL9P4gAHXOdXGmlAmapPh4G0wof9Wi1ee5jD705A1u50q9CI3TGEMP9FKl+GUbxZsea5WYVTKNjbLWTgIOALGXlsYoM2c1N56OwrfzZxzAfAaY+uowr8LevePmEBpnxgtAOzh9dy/5fSEd+Rgf1LVv5bXzvBediEgtfVS57Q9G2caKUPYa3z51kmDuKVOhQ/UK/bqlNuj6hgDdCLdU0ksRcELEgKoaMYI+YbT7C4U+CO45dx7QPClOREypOxpC70gdlNrRHsEE2OKUtdLS7lGxJpXNeRqfWIhr6B/S9WwvIZpj8Xa4lZOgIPAuhtm4yvreYkAvJgsL80ZTYzv2TGt2FCqc7tXCRrL9ZND4gUXV58yhXrFBDClqWTqoYHz7MGyzMjt9SmNnDENrR9/IUZhBAJHhgMDzdYU31Mg3tDW5qFXxjB7IBZtslJXk1BynKaEvOmaTyrQL46jt7fa/rJRKAOlJ0wJRlHKdALSMUaJyhgQTeQdspXYj9aUzPN+GL2DTaXZoTUsk6AQYY2sAmuRGs/11IpaDl6+jy0hQptBmo6UCrxEreYv3+erJ9lGxz0L6+8+T+ojzxxDs4AeR93r0gGhNNZP5PdVIf7wxp4a5c9KAiWWyqPY3V0BT1dE55URvADaaxbBwz68FJOq2VKlnUcXHaxs0njSD/0SFdVGczvpOS5LorjRltoQGAdtikG8je5Nznw400DXMOxTbQ4W0P4o1NTvY12WQH4huk1y7gggAcKBOzl9DA62mfNJs+wBnmVd4WOF6kzR8f1hfZhTzsI3TKag=


Xem thêm: Tải Xuống Hero Legend Stickman Pro, Hero Legend Mod Coins Gems

DjDKXyPS1Ydcu+ZUsda+shGXULMj4UmEzOdJvntb8OPQewIYs2fplAEBBe1A6f0+MJ2wq9Lu4ojAMMAzTSXeqAKPwa3skVq2/n3Y7CgISqebLdZq3DoncAKCbJgGsP3ws0sSYBZwhfxmLJ/CVgK+5F2PjPbaAd0rbj/oCAppM1QuyhDao8EG7wsBilJgnZIldXgU0H1+HjV63laAxO8+AxaTJlmYqjIaQuGk9c8xMFz9JlL+XPV9TMDm0+ig4kkyrEAeGJDgCvmpqiSozf9Pn3wB0wEo847ntzTVK40Bchp7gnbnxx+V9Znnk8wJnhcY/BTx0Nyg5AFahzNCTIpi4eyiM40XqTNNAWLZBN/RWTpF1MzLcRc6kI2X8flrnTkLaaTILrBJym79wSJMyXG60XqDIW2mlC+aEyv2gS3XOsvmNietb/7oAtNM77j+UIx+3w0ENYvBOCsIjTPCwQ/KUGDFUjQDTA1SomL7Q29gvh8YN5OswHb1a/gyfASY+kfsIB9RGlL7WBDuCOJTOz1abdihfSwd+B9YN2auK3BEKLosBDEqJFQTv12Uco9Ipotl1JHlJ6mO6xyhcX1R60T1dWSDhU2TDaVT0lcMyoCMxSBZGNA7M+0kjUIiBxRKFjkS3/qthqQ5s3iM5g9WknGm3MgE1WJDMsgTJZRwX5fLeQWFepOn7liZ6cdjtRnJQdt6kXB7O7FgJqll0LT6UhpK2AUL5O0j95R5wMufR2iCIFBlSuCkuyUChUXV582tF1KIgrO/B/tkpvMnl3v7vek5iMwTEENqXd/4UJhBNoLhgMDzdYU31Mg3li9U7wFcRpJSxpGt64VrTsQocYzGOuxjRi7YdzMtLI6XrpRdtLgSx/FflGq/CHbXUS4xqamjyVY2tbRgt6YJBJrEPoxMPDTZ1lWUCorNpyJUk/wP9FCxxFUDRRK8CjZ2u9Bmo6WtVjYgl8K0/+IqFkpSA0g7BRkHbS/thhMPJ48Qeri3vUwFELk5sXWfKqUtp4a5VNnQU9i4S5PFVkBE1dEP7URhATab7eUkQ/Uv1L7n5Vko5A2lpFQ0uZ7WZK0z5flayHzVpnE/p5XkvGuHBpNAnvg5mF7rCLc0kWNbQhmPN5Cr3EM6NTL61LyDHy+XB4h51kvBiPqAhxxEMyU8t2Tstaw184m5iKOiBPaOA9+ufRu+7ZqBwgcQJyzCyyZZjOEWi9FBm7fpiv6RTDPQ/LxHpWrje+MgtybE/r1O3RIaJ2f1KTXEr468Ylcr8ujkizxXx8LkHVZ9WJAMguETJPlY08DB/EJaqPZfBAk7Wjm9pyPN/Cwo4gc=