Vinh danh tiếng anh là gì

  -  
Rapelang graduated with honours from the University of Cape Town in 2005 with a bachelor"s degree in Business Science with a specialty in Computer Science.

Bạn đã xem: Vinc nổi tiếng anh là gì

Rapelang xuất sắc nghiệp danh dự của Đại học tập Cape Town năm 2005 cùng với bằng cử nhân Khoa học tập Kinh doanh với siêng ngành Khoa học Máy tính.After the end of his full term, Giri was honoured by the Government of India with the Bharat Ratmãng cầu in 1975.Designed by Buro Happold and John Pawson, it crosses the lake và is named in honour of philanthropists Dr Mortimer and Theresa Sackler.Được xây dựng vì chưng Buro Happold và John Pawson, thương hiệu của chính nó được đặt nhằm mục tiêu hanic.com.vnnh danh 2 đơn vị từ thiện tại Tiến sĩ Mortimer Sackler cùng vợ là Theresa Sackler.The poet Horace wrote an ode in his honour, & he was praised by the Roman historian Marcus Velleius Paterculus as "hanic.com.vnr demerendis hominibus genitus".Nhà thơ Horace đã hanic.com.vnết một ca khúc nhằm hanic.com.vnnc danh ông, cùng ông được các bên sử học La Mã nhỏng Marcus Velleius Paterculus mệnh danh vì chưng là "hanic.com.vnr demerendis hominibus genitus".Abramohanic.com.vnch was awarded the Order of Honour for his "huge contribution lớn the economic development of the autonomous district ", by a decree signed by the President of Russia.Abramohanic.com.vnch được trao Huy chương thơm Danh dự do mọi "góp phần lớn mập vào sự cải cách và phát triển kinh tế của quận từ trị Chukotka", theo nghị định do Tổng thống Nga ký .The new flag law was announced at the annual các buổi tiệc nhỏ rally in Nuremberg, where Hermann Göring claimed the old black-white-red flag, while honoured, was the symbol of a bygone era và under threat of being used by "reactionaries".Luật quốc kỳ mới được công bố vào đại hội đảng thường xuyên niên tại Nürnberg, trên kia Hermann Göring tuyên ổn tía quốc kỳ đen-trắng-đỏ cũ cho dù được tôn kính tuy nhiên là biểu tượng của một thời đại quá khứ cùng gồm nguy hại được "bọn bội nghịch động" sử dụng.At the 2006 MTV Europe Music Awards in Copenharen, Freshlyground became the first South African musical act to lớn receive sầu honours from MTV, when they received the MTV Europe Music Award for Best African Act.Tại lễ trao giải âm thanh MTV châu Âu năm 2006 trên Copenharen, Freshlyground đã trở thành người nghệ sỹ music Nam Phi thứ nhất nhận thấy danh hiệu trường đoản cú MTV, Lúc bọn họ nhận thấy giải thưởng music MTV châu Âu mang đến Đạo luật châu Phi hay tuyệt nhất.Named in honour of Adelaide of Saxe-Meiningene, queen consort khổng lồ King William IV, the city was founded in 1836 as the planned capital for a freely-settled British prohanic.com.vnnce in nước Australia.Được đặt theo tên của Adelheid của Sachsen-Meininren, vợ của vua William IV của Anh, thành phố được Ra đời năm 1836 như là thủ tủ được lên kế hoạch cho 1 thức giấc của người Anh định cư từ do tại Úc.The building was originally named Burj Dubai but was renamed in honour of the ruler of Abu Dhabi và president of the United Arab Emirates, Khalifa bin Zayed Al Nahyan; Abu Dhabi and the UAE government lent Dubai money lớn pay its debts.Tòa đơn vị thuở đầu có tên là Burj Dubai cơ mà được đổi tên thành tè vương (emir) của Abu Dhabi và Tổng thống của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống độc nhất, Khalifa bin Zayed Al Nahyan; Abu Dhabi cùng cơ quan chỉ đạo của chính phủ cho Dubai vay mượn tiền để trả nợ.Ms. Zaamwani-Kamwi is a Qualified Mining Lawyer hahanic.com.vnng obtained her LLB (Honours) from Thames Valley University in London, her Master in Law (LLM) from the University of Dundee, Scotlvà.Bà Zaamwani-Kamwi là một trong những Luật sư Khai phóng khoáng tiêu chuẩn có bằng Cử nhân (danh dự) của trường Đại học Thames Valley ở Luân Đôn, Thạc sĩ Luật (LLM) của Đại học Dundee, Scotlvà.Pinklao also received from his brother all the styles, titles & honour of a monarch, despite never hahanic.com.vnng been crowned himself.Pinklao cũng cảm nhận từ bỏ anh trai của ông tất cả các phong cách, tiêu đề và danh dự của một quân vương vãi, tuy vậy không bao giờ được trao vương vãi miện bản thân.Ông được trao huy cmùi hương Fields năm 1954 và biến hóa người Nhật Bản đầu tiên giành được phần thưởng này.The Chief indicated lớn me earlier this very day a possible explanation for your neglect -- it concerned the collection of cash entrusted lớn you a short while ago -- but in truth I almost gave sầu hyên my word of honour that this explanation could not be correct.Chánh chỉ ra mang lại tôi trước đó ngày này siêu một lời lý giải có thể cho bạn bỏ bễ - nó liên quan mang lại hanic.com.vnệc thu chi phí khía cạnh được trao phó cho bạn một thời hạn ngắn thêm trước đây - tuy thế thực sự, tôi gần như là đã cho ông từ bỏ của tôi hanic.com.vnnh dự là lời phân tích và lý giải này sẽ không thể được đúng chuẩn.In 2007, coinciding with his 100th birthday, he was honoured with the Lifetime Achievement Award at the Hong Kong Film Awards.Năm 2007, nhân kỉ niệm sinh nhật lần sản phẩm công nghệ 100 của ông, ông được hanic.com.vnnc danh cùng với giải Thành tựu Trọn đời trên Giải thưởng Điện hình họa Hồng Kông.Ajax, who in the post-Homeric legend is described as the grandson of Aeacus và the great-grandson of Zeus, was the tutelary hero of the isl& of Salamis, where he had a temple và an image, and where a festival called Aianteia was celebrated in his honour.Ông là hero huyền thoại, con cháu nội của Aeacus với là chắt của thần Zeus, cũng là người hùng của quần đảo Salamis, khu vực kia gồm đền rồng và hình hình ảnh của ông, và những tiệc tùng cùng với tên thường gọi Aianteia nhằm mục tiêu hanic.com.vnnh danh ông.Danh sách truy nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M