Unplug là gì

  -  
"I"ll Be There" là bài hát thứ sáu trong chương trình MTV Unplugged đặc biệt của Carey, được ghi hình vào ngày 16 tháng 3 năm 1992.

Bạn đang xem: Unplug là gì


This young man had unplugged the spotlight and then seemed self-satisfied in his clever observation that there was no light.
Người thanh niên này đã rút phích cắm của ngọn đèn pha ra và sau đó dường như tự mãn trong khả năng quan sát thông minh của mình là không có ánh sáng nào cả.
However, after its success, the show was released to the public as an EP, with an accompanying VHS titled MTV Unplugged +3.
Tuy nhiên, sau thành công của nó, chương trình đã được phát hành rộng rãi như là một EP, với một băng VHS đi kèm mang tên MTV Unplugged +3.
The "I"ll Be There" music hanic.com.vndeo, directed by Larry Jordan, was compiled from footage of Carey"s MTV Unplugged appearance.
hanic.com.vndeo âm nhạc của "I"ll Be There", do Larry Jordan làm đạo diễn, là phần được cắt từ màn trình diễn của Carey trong MTV Unplugged.
Unplug the dehanic.com.vnce and adapter before cleaning, during lightning storms, or when unused for extended periods of time.
Rút thiết bị và bộ chuyển đổi điện khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh, trong khi giông bão có sấm chớp hoặc khi không sử dụng trong thời gian dài.
It later appeared on the band"s 1995 live album Live Bites, their 2000 album with the Berlin Philharmonic Orchestra, Moment of Glory, and on their 2001 unplugged album Acoustica.
Sau đó nó xuất hiện trong album trực tiếp năm 1995 Live Bites,trong album năm 2000 của họ Moment of Glory, với Berlin Philharmonic Orchestra, và album unplugged năm 2000 Acoustica.
And if you go beyond sort of the country level, down at the micro-company level, more and more companies now are realizing that they need to allow their staff either to work fewer hours or just to unplug -- to take a lunch break, or to go sit in a quiet room, to switch off their Blackberrys and laptops -- you at the back -- mobile phones, during the work day or on the weekend, so that they have time to recharge and for the brain to slide into that kind of creative mode of thought.

Xem thêm: Chiến Lược Toàn Cầu Là Gì - Quản Trị Chiến Lược Toàn Cầu


Và nếu bạn không xét tới tầm quốc gia nữa, mà chú ý tới các công ty nhỏ, nhiều công ty nhận ra họ cần để cho nhân hanic.com.vnên hoặc làm hanic.com.vnệc ít giờ hơn hoặc nghỉ ngơi để ăn trưa, hoặc ngồi trong một căn phòng yên tĩnh tắt điện thoại và máy tính đi - bạn ở phía sau kia điện thoại, trong ngày làm hanic.com.vnệc hoặc cuối tuần, để họ có thời gian nghỉ ngơi và để cho não chuyển sang suy nghĩ sáng tạo.
Being one of Layne Staley"s last performances, the Unplugged session is considered to be one of the most popular and most memorable Unplugged sessions.
Được coi là một trong những lần xuất hiện cuối cùng của Layne Staley trên sân khấu, buổi diễn Unplugged này được coi là một trong những chương trình nổi tiếng và đáng nhớ nhất của MTV Unplugged.
Chiếc 1939 000-42 Martin mà ông chơi trong liveshow Unplugged sau này được bán đấu giá với giá 791.500 $.
Nirvana"s performance on Unplugged was one of the last telehanic.com.vnsed performances by Kurt Cobain, recorded on November 18, 1993, about five months before Cobain"s death.
Buổi diễn Unplugged của ban nhạc Nirvana là một trong những lần xuất hiện cuối cùng của Kurt Cobain trên truyền hình, được thu ngày 18 tháng 11 năm 1993, chỉ 5 tháng trước khi Cobain tự sát.
Dashboard Confessional recorded an Unplugged show in New York in 2002, and became the first band without a platinum record to do so.
Dashboard Confessional thu âm Unplugged trong buổi diễn tại New York vào năm 2002, trở thành ban nhạc đầu tiên nhận được chứng chỉ Bạch kim.
And don"t get me wrong, that was really fascinating, you know, the biotic community unplugged, kind of thing.
Và đừng hiểm lầm tôi, những thứ đó thật sự là thú vị, các bạn biết đấy, các sự về cộng đồng sinh vật.
Unplug the dehanic.com.vnce and power adaptor before cleaning, during lightning storms or when unused for extended periods of time.

Xem thêm: Thắc Mắc Về Môn Kiến Trúc Máy Tính Là Gì ? Kiến Trúc Máy Tính


Rút thiết bị và bộ sạc ra khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh, trong khi giông bão có sấm chớp hoặc khi không sử dụng trong thời gian dài.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M