Ủ Tiếng Anh Là Gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.hanic.com.vnENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) ấp ủ
*
verb
*
khổng lồ nurse, to nurture, lớn harbour, to cherish, to lớn entertain ủ ấp những tham vọng lớn lao to lớn nurture great ambitions đề tài sáng tác ấp ủ từ khóa lâu a longnurtured theme cô ta ấp ủ trong trái tim kỷ niệm về người cha quá cầm she cherishes the memory of his dead father ôm ấp những ý nghĩ trả thù to lớn harbour the thoughts of revenge ôm ấp một nỗi sầu muộn to lớn nurse a grievance ấp ủ những phát minh không tốt khổng lồ entertain unkind ideas<ấp ủ> lớn nurse; to lớn nurture; to harbour; khổng lồ cherish; to entertain Ấp ủ những tham vọng mập mạp To nurture great ambitions Đề tài sáng tác ấp ủ từ khóa lâu A long-nurtured theme Cô ta ấp ủ trong trái tim kỷ niệm về người thân phụ quá núm She cherishes the memory of his dead father Ấp ủ phần lớn ý nghĩ trả thù to lớn harbour the thoughts of revenge Ấp ủ một nỗi phiền muộn to nurse a grievance Ấp ủ những phát minh không giỏi To entertain unkind ideas

*