Truyện tranh nhóm máu o

  -  

Tháng 5/năm ngoái, các cmùi hương thứ nhất của Nhóm Máu O ra mắt trong sự rụt rè, nghi ngại của tương đối nhiều độc giả. Nhiều độc giả vẫn cho rằng, một cỗ chuyện tranh nói tới một cuộc thi kiến thức trên vô tuyến sẽ không rời khỏi thô khannhàm chán với …giáo điều.

Tuy nhiên, những sự trọn vẹn đổi khác khi 2 chương đầu tiên của Nhóm Máu O được upload lên hanic.com.vn

Phản ứng của người hâm mộ chỉ hoàn toàn có thể bắt gọn trong một câu: “Không thể tin được”


","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":178000,"display_regular_price":178000,"image":"title":"nmovol4in1","caption":"","url":"https://truyền thông.cửa hàng.hanic.com.vn.com/wp-content/uploads/2021/06/14183326/nmovol4in1.jpg","alt":"","src":"https://truyền thông.cửa hàng.hanic.com.vn.com/wp-content/uploads/2021/06/14183326/nmovol4in1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://truyền thông media.cửa hàng.hanic.com.vn.com/wp-content/uploads/2021/06/14183326/nmovol4in1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://truyền thông media.hanic.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183326/nmovol4in1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://truyền thông.hanic.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/14183326/nmovol4in1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":330127,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"178,000₫","sku":"nmo-combo-4-tap","variation_description":"","variation_id":330103,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"1","weight_html":"1 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false},"attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 4","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":65000,"display_regular_price":65000,"image":"title":"nmovol4_1","caption":"","url":"https://truyền thông.hanic.com.vn/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol4_1.jpg","alt":"","src":"https://media.hanic.com.vn/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol4_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.siêu thị.hanic.com.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol4_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://media.cửa hàng.hanic.com.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol4_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://truyền thông media.cửa hàng.hanic.com.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol4_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":344,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"65,000₫","sku":"nmo-4-combo","variation_description":"","variation_id":330104,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false,"attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 3","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":45000,"display_regular_price":45000,"image":"title":"nmovol3_1","caption":"","url":"https://media.cửa hàng.hanic.com.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol3_1.jpg","alt":"","src":"https://truyền thông.cửa hàng.hanic.com.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol3_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://truyền thông.hanic.com.vn/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol3_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://media.hanic.com.vn/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol3_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://truyền thông media.hanic.com.vn/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol3_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":343,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"45,000₫","sku":"nmo-3-combo","variation_description":"","variation_id":330105,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false,"attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 2","availability_html":" Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":39000,"display_regular_price":39000,"image":"title":"nmovol2_1","caption":"","url":"https://media.cửa hàng.hanic.com.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol2_1.jpg","alt":"","src":"https://truyền thông media.cửa hàng.hanic.com.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol2_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.siêu thị.hanic.com.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol2_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://truyền thông media.cửa hàng.hanic.com.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol2_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://truyền thông.siêu thị.hanic.com.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol2_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":342,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"39,000₫","sku":"nmo-2-combo","variation_description":"","variation_id":330106,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false,"attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 1","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":29000,"display_regular_price":29000,"image":"title":"nmovol1_1","caption":"","url":"https://truyền thông.hanic.com.vn/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol1_1.jpg","alt":"","src":"https://truyền thông media.hanic.com.vn/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol1_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://truyền thông.siêu thị.hanic.com.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol1_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://media.hanic.com.vn/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol1_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://truyền thông media.siêu thị.hanic.com.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol1_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":341,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"29,000₫","sku":"nmo-1-combo","variation_description":"","variation_id":330107,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false>">