Thủ hiến là gì

  -  
1941) 1854 - Thomas Waddell, bao gồm trị gia tín đồ Ireland nơi bắt đầu Úc, Thủ hiến lắp thêm 15 của bang New South Wales (m.

Bạn đang xem: Thủ hiến là gì


Following the successful formation of Malaysia, Donald Stephens became the first chief minister of Sabah.
Từ năm 2003 cho tới Lúc được chọn làm Tổng thống Đức năm 2010, Christian Wulff là Thủ hiến bang Niedersachsen.
From 2003 lớn his election as Federal President in 2010 Christian Wulff was minister president in Lower Saxony.
The British had taken lớn tài khoản Singapore"s future early during Marshall"s tenure as Chief Minister.
Khoảng 70 người đã trong chứng trạng nghiêm trọng , thủ hiến bang này là Shyamal Mandal cho phóng viên Đài truyền hình BBC hay tin .
About 70 people are in a critical condition , state government minister Shyamal Mandal told the Đài truyền hình BBC .
James Mitchell, the Premier of Western Australia lent his svào support khổng lồ renewal of the military assistance.
Kalyan Singh đương thời là Thủ hiến Uttar Pradesh cũng phải đối mặt với chỉ trích kinh hoàng trong báo cáo.
Kalyan Singh, who was then the Chief Minister of Uttar Pradesh, also faced severe criticism in the report.
Từ năm 1982 mang đến 1988, những thức giấc trưởng với thủ hiến được Gọi là commissaires de la République (những ủy viên của Cộng hòa).
From 1982 lớn 1988 prefects were called commissaires de la République (the Republic"s commissioners) & the sub-prefects commissaires adjoints de la République.
Vào ngày 15 tháng 1hai năm 1999, sau thời điểm Gerhard Glogowski, người kế nhiệm Gerhard Schröder tự chức, Gabriel phát triển thành thủ hiến của Niedersachsen.
On 15 December 1999, after the resignation of Gerhard Glogowski, who had succeeded Gerhard Schröder in office, Gabriel became Minister-President of Lower Saxony.

Xem thêm: " Critical Point Là Gì, Nghĩa Của Từ Critical Point, Nghĩa Của Từ Critical Point Trong Tiếng Việt


Từ 1 tháng 6 năm 2015, cựu thẩm phán và cựu thị trưởng Bari Michele Emiliano của Đảng Dân nhà đảm nhận nhiệm vụ thủ hiến.
Since 1 June năm ngoái, former judge & mayor of Bari Michele Emiliano of the Democratic Party has served as President.
Bà là Thủ hiến vật dụng hai của Free State cùng Bộ trưởng Truyền thông Nam Phi từ năm 1999 cho đến lúc tắt hơi.
She was the second Premier of the Free State và South Africa"s Minister of Communications from 1999 until her death.
Văn uống phòng của một vị thức giấc trưởng giỏi thủ hiến được điện thoại tư vấn là préfecture và của quận trưởng được điện thoại tư vấn là sous-préfecture.
Từ năm 1986 mang đến năm 1995, ông cũng từng giao hàng trong Hội đồng quản lý điều hành bang Johor và làm cho Quyền Thủ hiến (Menteri Besar) 4 lần.
From 1986 khổng lồ 1995 he also served on the Johor State Executive sầu Council & as Acting Chief Minister (Menteri Besar) on 4 occasions.
Nara Chandrababu Naidu (sinh 20 tháng tư năm 1950) là một trong bao gồm trị gia bạn Ấn Độ sẽ là thủ hiến bang Andhra Pradesh kể từ năm năm trước.
Nara Chandrababu Naidu (born trăng tròn April 1950) is an Indian politician who has been Chief Minister of Andhra Pradesh since 2014.
Quốc hội bầu ra một bộ trưởng đầu tiên (thủ hiến), tín đồ này chọn lựa các bộ trưởng liên nghành nhằm ra đời Chính phủ Wales.
Tuy nhiên, cho tháng 5 cùng năm thì Bàn bạc thua cuộc, Marshall trlàm việc về Singapore rồi tulặng ba từ chức thủ hiến vào trong ngày 6 mon 6.
However, talks failed by May 1956, and in his return to lớn Singapore, Marshall resigned as Chief Minister on 6 June.
Đến năm 1974, thủ hiến new là Abdul Rahman Ya"kub lựa chọn giờ Mã Lai với giờ Anh là nhì ngữ điệu chấp nhận của Sarawak.

Xem thêm: Game Robo Trái Cây 2 Trên App Store, Robo Trái Cây


In 1974, the new Chief Minister Abdul Rahman Ya"kub recognised Malay alongside English as an official language of Sarawak.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M