Thời Gian Tống Kim Võ Lâm Miễn Phí

  -  
NPCGhi chú
*
*
Đặc thám Kim - Đặc thám Tống

- Vị trí: Xuất hiện trong chiến trường Tống Kim cao cấp.

Bạn đang xem: Thời gian tống kim võ lâm miễn phí

- Phương thức: Bảo Vệ Nguyên Soái.

- Chức năng: Có thể rơi ra Đặc Thám Bảo Rương

- Lưu ý: Tiêu diệt NPC này không nhận được điểm tích lũy Tống Kim.

*
*

Quân nhu quan Kim - Quân nhu quan Tống

- Vị trí: Ở gần điểm báo danh Tống Kim

- Bổ sung chức năng: Đổi Đặc Thám Bảo Rương lấy Tống Kim Bí Bảo.

Vật phẩm Ghi chú
*
Tống Kim Bí Bảo

- Nguồn gốc: Đổi ở NPC Quân nhu quan (Tống/Kim).

- Tính chất: Giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán cửa hàng 0 lượng.

Xem thêm: Cách Mua Game Trên Origin Giá Rẻ, Database Error, Mua Game Origin Giá Rẻ

- Cách sử dụng: Chuột phải nhận thưởng.

- Điều kiện sử dụng: Hành trang còn ít nhất 1 ô trống

- Hạn sử dụng: Không giới hạn

*
Đặc Thám Bảo Rương

- Nguồn gốc: Rơi ra từ NPC Tống/ Kim Đặc thám.

- Tính chất: Không giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán cửa hàng 0 lượng.

- Công dụng: Dùng để đổi Tống Kim Bí Bảo ở NPC Quân nhu quan (Tống hoặc Kim).

Xem thêm: Trò Chơi Game Tô Màu Doremon Và Nobita, Game Tô Màu Doremon

- Hạn sử dụng: 90 phút.


*