Thợ Cắt Tóc Tiếng Anh Là Gì

  -  
Tiệm giảm tóc giờ đồng hồ Anh là hair salon, phiên âm là ˈheə ˌsæl.ɒn. Tiệm cắt tóc là cửa hàng cơ mà đều fan cho để cắt tóc với tạo ra hình trạng, hơn nữa một vài tiệm còn tồn tại trang điểm, làm cho móng.

Bạn đang xem: Thợ cắt tóc tiếng anh là gì

Bạn đã xem: Tiệm cắt tóc tiếng anh là gì

Tiệm giảm tóc tiếng Anh là hair salon, phiên âm là /ˈheə ˌsæl.ɒn/. Tiệm giảm tóc là cửa hàng nhưng phần lớn fan cho để cắt tóc và sản xuất hình dạng, hơn nữa một trong những tiệm còn tồn tại trang điểm, làm móng.


*

*

Barber /ˈbɑːrbər/: Thợ giảm tóc.

Hairdresser /ˈherdresər/: Thợ làm tóc.

Stydanh sách /ˈstaɪ.lɪst/: Nhà chế tạo mẫu.

Clipper /ˈklɪpər/: Tông giật.

Scissors /ˈsɪzərz/: Kéo.

Straight razor /streɪt ˈreɪzər/: Dao cạo.

Comb /koʊm/: Lược chải tóc.

Curling tongs /ˈkɜːrlɪŋ tɔːŋz/: Lô uốn nắn tóc.

Cut /kʌt/: Cắt tóc.

Hair cap /her kæp/: Mũ quấn tóc.

Hair clip /her klɪp/: Kẹp tóc.

Hair curler /her ˈkɜːrlər/: Máy uốn nắn tóc.

Hair straightener /her ˈstreɪtnər/: Máy doạng tóc.

Hairdryer /ˈherdraɪər/: Máy sấy tóc.

Hair steamer /her ˈstiːmər/: Máy hấp tóc.

Hair spray bottle /her spreɪ ˈbɑːtl/: Bình xịt nước.

Hair wash chair /her wɔːʃ tʃer/: Ghế gội đầu.

Xem thêm: 19 Loài Hoa Thường Nở Vào Mùa Hè Có Hoa Gì Cho Hợp Lý? Những Loài Hoa Nở Mùa Hè (Cập Nhật)

Hairdressing cape /ˈherdresɪŋ keɪp/: Khăn uống choàng cắt tóc.

Mẫu đối thoại giờ đồng hồ Anh liên quan cho tiệm giảm tóc:

Hi, how may I help you?

Xin chào, tôi rất có thể giúp gì cho bạn không?

I want to lớn have sầu my hair cut.

Tôi hy vọng giảm làn tóc của tớ.

Okay, please sit down here.

Được, mời ngồi xuống đây.

Thank you.

Cám ơn.

Which style vị you want?

quý khách mong muốn hình dạng nào?

Please make it shorter.

Làm ơn cắt mang lại nó ngắn lại hơn nữa.

How short is fine?

Nđính thêm từng nào thì ổn?

To the shoulder.

Đến vai.

Let me grab another mirror. Here you go, how does it look?

Để tôi sở hữu gương không giống mang lại cho chính mình. Của các bạn đây, trông nó thay nào?

It looks so good, thank you very much, keep the change.

Trông rất giỏi, cám ơn rất nhiều, hãy giữ chi phí thừa.

Thank you, I hope to lớn see you again.

Cám ơn, tôi hi vọng đã gặp mặt lại các bạn lần sau.

Thanks, goodbye.

Cám ơn, giã từ.

Xem thêm: Trung Tướng Tiếng Anh Là Gì, Trung Tướng In English, Tên Tiếng Anh Các Cấp Bậc Trong Quân Đội

Bài viết tiệm giảm tóc giờ đồng hồ Anh là gì được tổng vừa lòng do cô giáo trung trọng điểm tiếng Anh honamphokhổng lồ.com.