SUSPENSE ACCOUNT LÀ GÌ

  -  

Thông tin nguồn vào cho các bước lập report tài đó là thông tin về những nghiệp vụ kinh tế tài chính (Business Transactions). Tiến trình lập report tài thiết yếu gồm 4 cách cơ bản: thu thập chứng trường đoản cú (Documenting), Ghi nhận thông tin kế toán (Recording), Tổng hợp tin tức (Summarising), trình diễn thông tin (Presenting).Bạn đã xem: Suspense tài khoản là gì

Tại cách tổng hòa hợp thông tin, sau thời điểm phản ánh những tài khoản khớp ứng từ sổ sách ghi nhận lúc đầu (Books of prime entry) lên sổ dòng (Ledgers), kế toán đang tổng hợp tài liệu và trình diễn thông tin lên bảng bằng vận thử (Trial Balance). Bảng phẳng phiu thử (Trial Balance) là các đại lý để kế toán tài chính lập và trình diễn các báo cáo tài chính (Financial Statements).

Bạn đang xem: Suspense account là gì

Bạn vẫn xem: Suspense trương mục là gì, nghĩa của từ suspense account trong giờ việt

Phạm vi bài bác học sau đây sẽ tập trung vào tiến trình từ Bảng cân đối thử (Trial Balance) để kế toán lập các report tài thiết yếu (Financial Statements).

Xem thêm: Nét Mới Mẻ Với Địa Hình Trong Game Đua Xe Nông Trại Kiếm Tiền 24H

I. Mục tiêu

Bảng cân đối thử (The trial balance)Chuẩn bị report tài bao gồm từ bảng bằng phẳng thử (Preparing financial statements from trial balance)

II. Nội dung

1. Bảng bằng phẳng thử (The Trial Balance)

Bảng bằng vận thử (Trial balance) là list tập hợp những tài khoản bên trên sổ cái (Ledgers accounts) được trình bày dưới dạng 2 cột Nợ (Debit) và có (Credit).Trên bảng bằng phẳng thử, Tổng bên Nợ (Total Debits) = Tổng bên tất cả (Total Credits)Ví dụ về bảng phẳng phiu thử:
*

Quy trình lập bảng cân đối thử:


*

Bước 1: Tập hợp những tài khoản sổ mẫu (Collecting ledger accounts)

Bước 2: cân đối các tài khoản sổ chiếc (Balancing ledger accounts)

Khi cân đối các tài khoản sẽ có các trường thích hợp sau:

Tổng Nợ = Tổng Có: không tiến hành điều chỉnhTổng Nợ > Tổng Có: tài khoản có số dư NợTổng tất cả > Tổng Nợ: thông tin tài khoản có số dư Có

Ví dụ:


*

Số dư Nợ kỳ này sẽ được chuyển quý phái kỳ sau là khoản dư Có vào đầu kỳ (Balance b/d = Opening balance)

Đối với những tài khoản tất cả số dư vào cuối kỳ bên gồm thì được ghi thừa nhận ngược lại.

Xem thêm: Điều Kiện Thi Thăng Hạng Và Cách Xếp Lương Của Bác Sĩ Hạng 3 Là Gì

Bước 3: Tập hợp những số dư (Collecting the balances)

Bước 4: Xử lý những khoản không cân đối giữa Nợ và tất cả (Test the accuracy of the double entry accounting records)

Bảng cân đối thử hoàn toàn có thể được thực hiện để đánh giá sự đúng chuẩn của vấn đề ghi nhận các nghiệp vụ kế toán. Nếu phía 2 bên Nợ và có chênh lệch thì chắc hẳn rằng lỗi tạo nên trong bài toán ghi nhận các tài khoản.Tuy nhiên bảng phẳng phiu thử không chỉ có ra được hầu hết lỗi sau:
*

Chữa lỗi bên trên Bảng cân đối thử:

Mở một tài khoản trong thời điểm tạm thời (suspense account) để ghi nhận thêm các khoản không cân nặng đốiKế toán sẽ đánh giá lại nhằm tìm ra các lỗiChuẩn bị nhật cam kết (a journal) để chữa trị lỗi bằng cách ghi nhấn vào tài khoản trong thời điểm tạm thời và những tài khoản bao gồm lỗi khớp ứng khác

Ví dụ:

A payment of $1,234 for a telephone bill is correct entered in the cash book but debited to telephone tài khoản as $1,243.

Lỗi:

Dr. Telephone a/c 1,243

Cr. Cash 1,234

Cr. Suspense a/c 9

Chữa lỗi:

Dr. Suspense a/c 9

Cr. Telephone a/c 9

2. Chuẩn bị report tài bao gồm từ bảng bằng vận thử (Preparing Financial Statements from Trial Balance)

a. Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh (Statement of Profit or Loss)

- báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:Là report tài thiết yếu tổng hợp, trình bày khả năng sinh lời và thực trạng chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp

- Lập báo cáo kết quả vận động kinh doanh (SPL) tự Bảng phẳng phiu thử:

Kế toán sử dụng tài khoản “Xác định hiệu quả kinh doanh” (P/L a/c hoặc SPL) nhằm tổng hợp các tài khoản liên quan đến thu nhập cá nhân (Income) và ngân sách chi tiêu (Expenses)
*

Các tài khoản liên quan liêu đến thu nhập cá nhân và ngân sách đồng thời cuối kỳ được kết chuyển vào thông tin tài khoản “Xác định công dụng kinh doanh”Các thông tin tài khoản liên quan liêu đến thu nhập cá nhân và ngân sách không gồm số dư cuối kỳ

- Ví dụ:

b. Bảng cân đối kế toán (The statement of financial position/ Balance sheet)

- Bảng cân đối kế toán: Là một report tài bao gồm ở một thời điểm độc nhất vô nhị định, nắm tắt gọn nhẹ về phần đông gì cơ mà doanh nghiệp có/sở hữu (tài sản - Assets) và gần như gì cơ mà doanh nghiệp nợ (các số tiền nợ - Liabilities) ở 1 thời điểm độc nhất vô nhị định

- Lập Bảng bằng vận kế toán (BS) từ bỏ Bảng cân đối thử:

Kế toán tập phù hợp số dư của các tài khoản liên quan đến gia sản và Nợ bắt buộc trả theo 2 cột Nợ và bao gồm như bên trên Bảng bằng phẳng thửĐối với các tài khoản có tác động ảnh hưởng tới nguồn ngân sách (Capital): “Rút vốn” (Drawings) cùng “Xác định hiệu quả kinh doanh” (SPL), kế toán thực hiện kết đưa sang tài khoản nguồn vốn như sau:Chuyên mục: Tài liệu