SỐ LẦN TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Đây là một trong những trong số những văn bản kiến thức khôn xiết cơ bản vào tiếng Anh.Bạn đã xem: Số lần giờ anh là gì

Tuy nhiên, bọn họ cấp thiết khước từ một lượng người dùng vẫn liên tiếp mắc phải một vài lỗi cơ phiên bản về số đếm, số máy từ và phân số. Cùng hanic.com.vn ôn tập lại kiến thức nhé!

SỐ ĐẾM

0 ZERO 1 one

10 ten 11 eleven 21 twenty-one 31 thirty-one

2 two

12 twelve

20 twenty 22 twenty-two

3 three 13 thirteen

23 twenty-three

30 thirty

4 four 14 fourteen 24 twenty-four

40 forty

5 five 15 fifteen

25 twenty-five

50 fifty

6 six 16 sixteen 26 twenty-six 60 sixty

 

7 seven

17 seventeen 27 twenty-seven 70 seventy

8 eight 18 eighteen 28 twenty-eight

80 eighty

9 nine 19 nineteen 29 twenty-nine

90 ninety

100 a/one hundred

1,000 a/one thous& 1,000,000 a/one million

* lúc một số trong những bắt buộc kết hợp giữa hàng triệu/ngàn/trăm ngàn/ngàn/trăm cùng với mặt hàng đơn vị hoặc hàng trăm, ta thêm AND ngay trước sản phẩm đơn vị chức năng hoặc hàng chục. Ví dụ: 110 – one hundred & ten 1,250 – one thousvà, two hundred & fifty 2,001 – two thousvà and one

(vết chấm) để ngăn cách từng 3 đơn vị chức năng số từ bỏ cần lịch sự trái.


Bạn đang xem: Số lần tiếng anh là gì


Xem thêm: Giáo Viên Thỉnh Giảng Tiếng Anh Là Gì, Tra Từ Giáo Sư Thỉnh Giảng


Xem thêm: Đặc Điểm, Ứng Dụng Và Sản Phẩm Cảm Biến Từ Là Gì ?Ứng Dụng Như


Nhưng vào giờ Anh, chúng ta áp dụng lốt “,” (dấu phẩy), ví dụ:
57,458,302

* Số đếm Lúc viết ra không lúc nào thêm S Khi chỉ hy vọng cho biết thêm số lượng của danh tự kèm theo sau số. Ví dụ: THREE CARS = 3 mẫu xe hơi (THREE không thêm S )

* Nhưng Lúc bạn có nhu cầu nói số lượng số lượng làm sao đó nhiều hơn thế nữa nhị, bạn thêm S vào số chỉ con số con số Ví dụ: FOUR NINES, 2 ZEROS = 4 SỐ 9, 2 SỐ 0

* Dường như, các số dưới đây Khi thêm S sẽ sở hữu nghĩa khác, không còn là 1 con số cụ thể nữa mà là 1 trong những cách nói ước đạt, hãy nhớ là bạn phải gồm OF đằng sau: TENS OF = hàng trăm.. DOZENS OF = mặt hàng tá… HUNDREDS OF = hàng trăm THOUSANDS OF = sản phẩm ngàn MILLIONS OF = sản phẩm triệu BILLIONS OF = hàng tỷ Ví dụ: Everyday, millions of people in the world are hungry. (Mỗi ngày có sản phẩm triệu con người trên thế giới bị đói)

* Cách đếm số lần: ONCE = một lần (nói theo một cách khác ONE TIME tuy nhiên không phổ biến bằng ONCE) – TWICE = hai lần (có thể nói TWO TIMES tuy vậy không phổ biến bằng TWICE) – Từ bố lần trnghỉ ngơi lên, ta nên cần sử dụng “Số tự + TIMES”: + THREE TIMES = 3 lần + FOUR TIMES = 4 lần – Ví dụ: + I have sầu seen that movie twice. = Tôi vẫn coi phim kia nhị lần rồi.