SHORT-SIGHTED LÀ GÌ

  -  
They learn to overlook short-sighted reactions & impulsive sầu thinking, to think in a long-term, more consequential way.

Bạn đang xem: Short-sighted là gì


Chúng học những bỏ qua mất hầu hết phản công thiển cận cùng shop sự tứ duy để quan tâm đến xa hơn và lô gích hơn
They learn lớn overlook short- sighted reactions và impulsive sầu thinking, to think in a long- term, more consequential way.
Chúng học những làm lơ rất nhiều phản bội công thiển cận và hệ trọng sự bốn duy nhằm lưu ý đến xa rộng với lô gích hơn
The Globe & Mail, in suggesting why Nintendo posted a record loss of $926 million for the initial six months of its 2011–2012 fiscal year, blamed the Wii"s design for being "short-sighted".
The Globe & Mail, cho thấy thêm nguyên do vì sao Nintendo đang thua lỗ kỷ lục 926 triệu đô la vào sáu mon trước tiên của năm tài chủ yếu 2011-2012, đổ lỗi đến kiến thiết của Wii là "tầm chú ý nđính hạn".
Louis Mountbatten, Earl Mountbatten of Burma, the British commander in Southeast Asia, visited Bangkok in January 1946 và described the king as "a frightened, short-sighted boy, his sloping shoulders & thin chest behung with gorgeous diamond-studded decorations, altogether a pathetic và lonely figure".
Louis Mountbatten, Bá tước Mountbatten của Miến Điện, tín đồ chỉ đạo quân Anh sinh hoạt Khu vực Đông Nam Á, viếng thăm Bangkok trong tháng một năm 1946 và mô tả Quốc vương vãi là "một câu nhỏ bé lo sợ, thiển cận, bờ vai dốc và ngực lép của cậu bị mắc lên đông đảo đồ dùng tô điểm long lanh đính kyên ổn cương, hoàn toàn là một trong những nhân thiết bị thảm hại cùng cô đơn."
Các phiên phiên bản đĩa cứng có Tặng Kèm kèm cha phyên ngắn: Gunter Babysits, Love at First Sight với Eddie"s Life Coach.

Xem thêm: Cuôc Chiến Xuyên Thế Kỷ 1 - Chơi Game Cuộc Chiến Xuyên Thế Kỷ


These shorebirds forage for food on beaches, usually by sight, moving across the beaches in short bursts.
Chùng tìm kiếm thức nạp năng lượng bên trên những bãi biển, hay là bằng cách nhìn, dịch chuyển bên trên đầy đủ bãi biển trong các lần ngắn.
The British squadron was under constant air attachồng &, short of anti-aircraft ammunition, steamed on toward Milos, sighting Sagittario at 10:00.
Đội tàu của King, trước phần đông cuộc ko kích tiếp tục với chuẩn bị bị cạn hết đạn pháo phòng không, sẽ phải núm sức vứt chạy về phía Milos, cùng va độ tàu Sagittario vào lúc 10h00.

Xem thêm: Làm Gì Khi Quên Mật Khẩu Icloud, Quên Mật Khẩu Icloud


All right, lớn land short, you"ve got khổng lồ pitch up lượt thích this and you thua trận sight of where you"re going.