Shake up là gì

  -  
Bà nói "Tôi không gây rối nền công nghệ sinh học" Người thứ ba, thẩm phán Bryson, đã đồng ý với chúng tôi.

Bạn đang xem: Shake up là gì


Tuy nhiên, những sự việc ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra nhanh chóng phá tan niềm vui nội trợ của Anastasia.
Truy cập ngày 7 tháng 5 năm 2018. ^ “"X-Men" Shake-Up: "Deadpool 2," "Gambit," "The New Mutants" Get New Dates (Exclusive)”.
Steinmetz, Katy (July 11, 2012) "The Green Team: Jill Stein"s Third-Party Bid to Shake Up 2012", Time.com.
Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2012. ^ Steinmetz, Katy (ngày 11 tháng 7 năm 2012) "The Green Team: Jill Stein’s Third-Party Bid to Shake Up 2012", TIME.com.
We can"t afford any more shake-ups in the campaign right now, especially with the president in the hospital.
Ta không đủ khả năng để thúc đẩy chiến dịch lúc này, đặc biệt là Tổng thống lại đang ở trong bệnh viện. Mmm-hmm.
Giáo sư Fader của trường Wharton nói rằng ông ta không chắc hai đối tác này sẽ có thể đánh thức thị trường .
Big Cass and Daniel Bryan had begun feuding after Cass returned from injury during the 2018 WWE Superstar Shake-up.
Big Cass và Daniel Bryan đã bắt đầu thù hận sau khi Cass trở lại sau chấn thương trong buổi tuyển chọn nhân sự 2018.
In fact , even natural disasters that take place thousands of miles away can shake up your portfolio here at home .
Trên thực tế , dù thiên tai xảy ra ở xa cả hàng ngàn cây số , nó vẫn có thể làm thay đổi danh mục đầu tư của bạn ngay tại đây .

Xem thêm: " Deactivated Là Gì ? Nghĩa Của Từ Deactivate (Deact) Trong Tiếng Việt


And of course, with the tone of voice they were using, it was very scary, but I was really shaking up.
If you have a higher-priced item that reoccurs in your favorite recipes , it may be time to shake up your taste buds .
Nếu một thành phần giá cao hơn mà xuất hiện nhiều lần trong các công thức nấu món ăn ưa thích của bạn , có lẽ đã đến lúc bạn kính thích chồi vị giác của mình .
After the political shake-up, concerns about HSR safety, high ticket prices, financial sustainability and environmental impact received greater scrutiny in the Chinese press.
Sau sự rung chuyển chính trị, những lo ngại về an toàn HSR, giá vé cao, tính bền vững tài chính và tác động môi trường đã nhận được sự xem xét kỹ lưỡng hơn trên báo chí Trung Quốc.
In 2014 and 2015, UK health directive Change4Life incorporated "Higitus Figitus" as the soundtrack to adverts promoting their Disney-sponsored "10 minute shake up" summer program.
Năm 2014 và 2015, Chỉ thị y tế Change4Life của Anh dùng bài hát "Higitus Figitus" để quảng bá chương trình mùa hè "10 minute shake up" do Disney tài trợ.
In 2013 Zendaya started work on a clothing line, inspired on her clothes on Shake It Up, the Shake It Up Dance Clothing Line by Zendaya.
Năm 2013, Zendaya thiết kế dòng thời trang lấy cảm hứng từ những bộ trang phục cô mặc trong Shake It Up tên là The Shake It Up Dance Clothing Line by Zendaya.
Announcing the most sweeping shake-up of top security officials since he took office , Mr Obama also named Ryan Crocker as the next US ambassador to Afghanistan .

Xem thêm: Lmht: Tổng Hợp Những Splash Art Là Gì, Splash Art Là Gì


Trong khi thông báo thay đổi có tác động sâu sắc nhất trong các viên chức an ninh hàng đầu kể từ khi nhậm chức , ông Obama cũng chỉ định Ryan Crocker làm đại sứ Mỹ kế tiếp tại Afghanistan .
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M