Shadow Copy Là Gì

  -  

shadow copy là gì Đang rất được đông đảo fan quyên tâm và để ý mang lại hanic.com.vn Là kênh chăm share về bản tin của dòng sản phẩm tính, công nghệ, cũng tương tự chia sẻ những thủ thuật app hữu dụng cho người dùng. Hôm ni , hanic.com.vn Sẽ ra mắt cho các bạn Shadow Copies. Vui lòng coi kĩ hướng dẫn tại đoạn phim dưới dưới :

In this video, we will look at Shadow Copies which in Windows is a service that provides the ability for Windows to lớn back up open files and restore files to a certain degree. Cheông chồng out http://YouTube.com/ITFreeTraining or http://itfreetraining.com for more of our always không lấy phí training videos.

Access the rest of the course: http://ITFreeTraining.com/serverDownload Handout: http://ITFreeTraining.com/handouts/se…

Shadow Copies0:12 – Shadow Copies was first introduced in Windows XP.. It works by creating a snapshot of the drive sầu. The main aim was to lớn allow backup software like NT Backup to lớn be able lớn backup open files. The initial release of Shadow Copies only allowed for a temporary snap shot for the purpose of backing up the files. Later versions of Windows allow files to be restored from the snapshot. However, Shadow Copies should not be considered a replacement for regular backups. This is because snapshot records can & will change. If a file has not changed, the file is not included in the snapshot. If the user were to later delete a file that were not in the Shadow Copy storage, the only way khổng lồ recover the tệp tin is to restore the tệp tin from the regular backup. Snapshots also operate under space restrictions imposed by the amount allocated khổng lồ them & the number of snapshots that have sầu already been created. When a storage area is full, the oldest backup is deleted. We’re going to lớn take a closer look now. Consider that you have sầu a data drive. Once Shadow Copies is enabled, it will allocate a storage area. The administrator can exercise control over how large the storage area for Shadow Copies really is; there is however, a minimum form size it must be and that is 300 megabytes. When a Shadow Copy runs, it will store recently changed files.


Bạn đang xem: Shadow copy là gì


Xem thêm: The Witcher 3 Wild Hunt Crack Free Download Pc Game, Game Fix / Crack: The Witcher 3: Wild Hunt V1


Xem thêm: Nhà Có Tắc Kè Kêu 6 Tiếng Là Điềm Gì, Đánh Con Gì, Số Mấy? Tắc Kè Kêu 6 Tiếng Archives


Looking at files on the drive sầu, let’s consider that some have had changes made lớn them. When the Shadow Copy service runs next, these files will be copied lớn the Shadow Copy data store. Now consider that another file has changed after the first Shadow Copy has run. Nothing will change in the Shadow Copy storage area until another Shadow Copy is run. The Shadow Copy service will then copy the changed file lớn the storage area. The process keeps repeating; each time files are changed và the next time the Shadow Copy service runs, the changed files are copied to the storage area. The storage area is quite efficient at storing changes made to lớn the files, rather than the whole complete tệp tin itself. So if you were to lớn keep changing the same files, all the time, the storage area will be able to lớn hold a lot of changes. At some point, the storage area will become full. When this occurs, the oldest Shadow Copy in the area is deleted when the next Shadow Copy service runs. Furthermore, Shadow Copies will only store up lớn 64 changes khổng lồ the file, after this limit has been reached, the oldest version will be deleted lớn make room for the new one.

Shadow Copies vs Backups2:43 – The next point we’ll discuss is that Shadow Copies are not replacements for regular backups. The administrator does not have control over which files are removed from the Shadow Copy storage. If the tệp tin you want is within the Shadow Copy storage area, that is excellent và you can restore the tệp tin, however if it has been removed, there is no way to restore it. If you want lớn make sure it is always available, you will need lớn store that tệp tin in some kind of backup solution. This concludes the đoạn Clip on Shadow Copies.

See http://YouTube.com/ITFreeTraining or http://itfreetraining.com for our always free training videos. This is only one video from the many free courses available on YouTube.

References“Installing and Configuring Windows Server 2012 R2 Exam Ref 70-410” pg 76“Configuring New Offline Files Features for Windows 7 Computers Step-by-Step Guide ” https://technet.microsoft.com/en-us/l…“Windows Vista I/O technologies” http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_…“File Sharing và Offline Files Enhancements” https://technet.microsoft.com/en-us/l…“Enable the Always Offline Mode to Provide Faster Access to Files” https://technet.microsoft.com/en-au/l…

*
shadow copy là gì-0
*
shadow copy là gì-1
*
shadow copy là gì-2
*
shadow copy là gì-3
*
shadow copy là gì-4
*
shadow copy là gì-5
*
shadow copy là gì-6
*
shadow copy là gì-7
*
shadow copy là gì-8

Cảm ơn phần đa bạn sẽ theo dõi chủ thể Shadow Copies. Tất cả đọc tin nhưng mà hanic.com.vn cung ứng thường rất có ích. Đội ngũ của Shop chúng tôi mong muốn vẫn cung ứng được rất nhiều giá trị không dừng lại ở đó. Nếu còn điều gì vướng mắc hãy phản hồi xuống bên dưới, công ty chúng tôi sẽ giúp đỡ đỡ bạn