Sau used to dùng gì

  -  

Trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, “be used to”, “used to” cùng “get used to” tuy hầu hết là cấu trúc để mô tả thói quen, tuy vậy trên trên thực tế chúng được sử dụng trong những trường hợp khác biệt cùng với ý nghĩa sâu sắc khác nhau. Để giúp bạn cầm cố dĩ nhiên kiến thức về các kết cấu này và nên tránh lầm lẫn Lúc làm cho bài xích tập, Topica Native sầu xin share cùng với chúng ta cụ thể tốt nhất, đúng đắn tuyệt nhất về cách sử dụng và phương pháp phân biệt 3 cấu tạo bên trên. Mời bạn theo dõi tức thì dưới đây!

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp dành cho tất cả những người bắt đầu bắt đầu

Các ngữ pháp tiếng Anh tổng hợp đề xuất nhớ

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh: either… or với Neither…nor

1. Kiến thức ngữ pháp: be used khổng lồ, used to với get used to

1.1 Cấu trúc Be used lớn (Đã thân quen với)

1.1.1. Cách dùng: 

Diễn tả việc gì đấy chúng ta đã quen làm cho, vẫn làm cho không ít lần vì thế nó không còn lạ lẫm giỏi trở ngại gì với các bạn nữa.

Bạn đang xem: Sau used to dùng gì

1.1.2. Cấu trúc:

S + be(not) used to lớn + Ving/ N

1.1.3. Ví dụ

He’s used khổng lồ swimming every morning (Anh ấy vẫn quen cùng với bài toán đi bơi từng sáng)

I am not used khổng lồ using the new computer (Tôi chưa quen cùng với việc thực hiện laptop mới) 

1.2. Cấu trúc Used to (Đã từng, từng)

1.2.1 Cách dùng: 

Diễn tả một thói quen hoặc một triệu chứng vào thừa khứ đọng nhưng lại đến tiếng không hề nữa. Cấu trúc này chỉ được dùng ở thì QUÁ KHỨ ĐƠN

*

1.2.2 Cấu trúc:

Khẳng định: S + used khổng lồ + V

Phủ định: S + didn’t use to …

Nghi vấn: Did + S + use to…?

1.2.3 Ví dụ

When I was young, I used khổng lồ play golf twice a week. (lúc tôi còn tphải chăng, tôi hay tennis nhì lần một tuần)

I used to lớn drink a lot. (Trước trên đây, tôi thường uống rượu vô cùng nhiều)

I used lớn like TF- Boys but now I don’t. (Tôi đã từng có lần say mê team TF- Boys cơ mà hiện thời thì không)

Did you use lớn work in the office very late at night?

(Quý Khách gồm thường hay làm việc vào vnạp năng lượng phòng hết sức trễ vào trời tối không?)

1.3 Cấu trúc Get used lớn (Dần quen thuộc với)

1.3.1 Cách dùng:

Diễn tả một vụ việc nhưng bạn đang dần dần quen thuộc cùng với nó.

1.3.2 Cấu trúc:

S + get used lớn + V-ing/N

1.3.3 Ví dụ

She got used lớn getting up early in the morning (Cô ấy đã dần quen thuộc thức dậy sớm vào buổi sáng)

I got used lớn Korean food (Tôi đã dần thân quen với đồ ăn Hàn Quốc)

They have always lived in the countryside but now they’re beginning to lớn get used khổng lồ living in the city (Họ luôn luôn sống nghỉ ngơi miền quê nhưng lúc này chúng ta đã bắt đầu quen thuộc cùng với bài toán sống sống thành phố)

*

2. bài tập ngữ pháp: be used khổng lồ, used to và get used to

Exercise 1: Use “used to”, “used to” or “get used to” to lớn finish the sentences

Korean drivers find it difficult lớn _______________________ (drive) on the left when they visit Britain. I _______________________ (go) lớn school over there, but now it’s a factory. I’ve only been at this đô thị a few weeks. I _______________________ (still not) how they vì chưng things around here. When I first moved here, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in a fat. Working till 9pm isn’t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too. I can’t believe they’re going khổng lồ build a factory just two miles from our house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare. My father _______________________ (smoke) twelve sầu cigars a day – now he doesn’t smoke at all! Whenever my friends went to lớn discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it. I _______________________ (drive) as I have sầu had my driving licence almost a month now. When Max went khổng lồ live in nhật bản, he _______________________ (live) there very quickly. He’s a open minded person.

Answers:

Question 1: get used khổng lồ driving.

Question 2: used to lớn go.

Question 3: am still not used to lớn.

Question 4: used to lớn live.

Question 5: am used to lớn finishing.

Question 6: never get used khổng lồ.

Question 7: used lớn smoke.

Question 8: never used lớn go.

Question 9: am used lớn driving.

Xem thêm: Liên Quân Mobile: Hướng Dẫn Chơi Liên Quân Cho Người Mới Gà Cũng Thành Hay

Question 10: got used to living.

Exercise 2: Choose the best answer

1. I am………….milk every day.

used lớn drinkused khổng lồ drinkinguse lớn drink

2. She has………….in a small village.

got used toget used togot used

3. When I was young, I didn’t……………ice cream but now I eat a lot.

use to eatinguse to eatused to lớn eat

4. You must…………….English for long hours.

used lớn learningused learnuse khổng lồ learn

5. I have……………….English every day.

use to lớn learnused to learningused learning

6. I am……………..for myself.

used khổng lồ cookused to lớn cookinguse to lớn cook

7. Her son is…………television for five sầu hours a day.

used khổng lồ watchused to watchingused watch

8. I……………….a big strawberry cake a day but I stopped two years ago.

used to eatused lớn eatingused eat

9. I am…………..a cup of coffee in the morning.

used drinkuse drinkingused to drinking

10. Peter……………a bike, now he has a oto.

Xem thêm: Hàng Gia Công Hàng Hóa Là Gì ? Những Điều Bạn Cần Biết Về Hàng Gia Công

used to havingused khổng lồ haveused having

Download Trọn bộ Ebook ngữ pháp dành cho người new bắt đầu

Answers:

used to lớn drinkinggot used lớn livinguse khổng lồ eatget used lớn learninggot used lớn learningused to cookingused lớn watchingused to eatused to drinkingused to have

Exercise 3: Choose the best answer

Astronauts_____ in their spaceship, but now they often work outside. were used lớn stay B. used khổng lồ stay were staying D. had used to lớn stay In the past, people _____ that the earth is round. were not used to believe B. used khổng lồ believing would not use lớn believe sầu D. did not use to lớn believe sầu Tuberculosis_____ incurable before. use lớn be thought B. used to lớn be thought used lớn think D. use lớn think Formerly babies_____ of whooping cough. have died B. used lớn die C. would die D. both B & C These girls are used_____ in the field. khổng lồ work B. used khổng lồ lie C. would like D. khổng lồ working Newton_____ scientific books when a boy. used khổng lồ read B. has read C. had read D. had been reading Sorry! I am not _____ fast. used to drive sầu B. used to lớn driving C. use khổng lồ drive sầu D. use to driving Ron used lớn work in a small restaurant. He_____ doesn’t any more B. still does is now D. had never done anything else I _____ in Đài Loan Trung Quốc. I’ve sầu lived here all my life. am used to lớn living B. used lớn living use to lớn live D. am used lớn live sầu Jane_____ for the telephone company, but now she has a job at the post office. used to lớn working B. used to work is used to lớn working D. am used lớn work This work doesn’t bother me. I _____ hard. I’ve worked hard all my life. used lớn working B. used khổng lồ work am used to working D. am used to work Jane_____ a moustađậy, but he doesn’t any more. He shaved it off because his girlfriover didn’t like it. used to having B. is used to lớn having was used to having D. used to lớn have sầu When I was a child, I _____ anyone 50 was old. used to lớn think B. was used to lớn thinking used to thinking D. was used to think

Answers: 

1. B

9. A

2. D

10. B

3. B

11. C

4. D

12. D

5. C

13. A

6. A

7. B

8. A

Nếu thấy nội dung bài viết này xuất xắc, hãy lượt thích và chia sẻ cho anh em nhằm ủng hộ lực lượng cách tân và phát triển của TOPICA Native nhé.

Hầu không còn những công ty ở tầm mức trung bình hơi trngơi nghỉ lên mọi những hiểu biết kỹ năng giao tiếp giờ đồng hồ Anh Lúc đi xin Việc. Vậy nên, hãy nỗ lực học giờ Anh giao tiếp ngay trường đoản cú hiện giờ. Luyện giờ Anh giao tiếp thuộc Thầy Tây không giới hạn thời hạn tức thì trên đây