QUẠT TRẦN TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

quạt trần trong Tiếng Anh phép tịnh tiến là: ceiling fan (tổng các phép tịnh tiến 1). Phép tịnh tiến theo ngữ cảnh với quạt trần chứa ít nhất 15 câu. Trong số các hình khác: Quý vị sẽ ngạc nhiên thấy một cái quạt trần có thể tiết kiệm năng lượng được cỡ nào. ↔ And you"ll be surprised how much a ceiling fan can cut down on your energy costs.

Bạn đang xem: Quạt trần tiếng anh là gì

.


Quý vị sẽ ngạc nhiên thấy một cái quạt trần có thể tiết kiệm năng lượng được cỡ nào.

And you'll be surprised how much a ceiling fan can cut down on your energy costs.


*

*

Vào khoảng giữa buổi sáng ngày hôm sau, Đức được hộ tống đến văn phòng có cái quạt trần vặn tắt rồi.
Xác Babajee được tìm thấy treo từ quạt trần trong căn hộ của mình vào ngày 25 tháng 6 năm 2010 tại dinh thự Bandra của cô ở Mumbai.
Babajee was found hanging from the ceiling fan in her apartment on 25 June 2010 at her Bandra residence in Mumbai.
Cô được tìm thấy trong tình trạng bị treo từ quạt trần trong căn hộ của mình vào ngày 25 tháng 6 năm 2010 tại dinh thự Bandra của cô ở Mumbai.
She was found hanging from the ceiling fan in her apartment on 25 June 2010 at her Bandra residence in Mumbai.

Xem thêm: Boost Pubg Graphics Settings, How To Increase Fps Pubg System Requirements


Tôi có thể nuôi một con vật trong điều kiện giống như nuôi một đứa trẻ dưới một cái quạt trần ồn ở mức trung bình, và liên tục phát tiếng động.
I can raise an animal under conditions that would be equivalent to raising a baby under a moderately loud ceiling fan, in the presence of continuous noise.
Vì không khí nóng bay lên, quạt trần có thể được sử dụng để giữ cho phòng ấm hơn trong mùa đông bằng cách tuần hoàn không khí ấm phân tầng từ trần nhà xuống sàn nhà.
Because hot air rises, ceiling fans may be used to keep a room warmer in the winter by circulating the warm stratified air from the ceiling to the floor.
Reid đã lắp đặt bốn quạt sử dụng năng lượng hơi nước trên trần của bệnh hanic.com.vnện St George ở Liverpool, để mà áp suất được tạo ra bởi quạt sẽ đẩy không khí ở trong đi lên trên và qua các ống ở trần nhà.

Xem thêm: Tải Và Chơi Pubg Mobile Vn: Bí Mật Cổ Đại Trên Pc (Máy Tính) Và Mac Bằng Giả Lập


Reid installed four steam powered fans in the ceiling of St George"s Hospital in Liverpool, so that the pressure produced by the fans would force the incoming air upward and through vents in the ceiling.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M