PHASE SHIFT LÀ GÌ

  -  

Định nghĩa Phase Shift là gì?

Phase Shift là Phase Shift. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Phase Shift - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Bạn đang xem: Phase shift là gì

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Giai đoạn chuyển đổi là một thuật ngữ phổ biến trong nghiên cứu về dạng sóng và truyền thông của tín hiệu. Nó đề cập đến sự dịch chuyển của hai tín hiệu khi truyền trong một miền thời gian. dịch chuyển này có thể được gây ra bởi một thiết bị xử lý tín hiệu như một bộ khuếch đại điện tử hoặc thấp hoặc cao-pass filter mà thực hiện một số hoạt động trên các tín hiệu, gây ra giai đoạn tín hiệu đầu ra để chuyển đổi từ giai đoạn tín hiệu đầu vào ban đầu của nó.

Giải thích ý nghĩa

Điều quan trọng là phải hiểu rằng giai đoạn chuyển đổi không làm thay đổi tần số của tín hiệu. Hai tín hiệu có một sự thay đổi giai đoạn có thể hoặc có thể không của cùng một tần số. Giai đoạn chuyển đổi đơn giản có nghĩa rằng hai tín hiệu tại các điểm khác nhau của chu kỳ của họ tại một thời điểm nhất định. Giai đoạn chuyển đổi được đo như góc (trong độ hoặc radian) giữa hai điểm trên một vòng tròn đồng thời, thể hiện sự tiến bộ của mỗi sóng thông qua chu kỳ của nó. Giai đoạn chuyển được dễ dàng hơn trong quan sát sóng sin, nơi có một tần số cơ bản duy nhất và không có giai điệu.

Xem thêm: Các Loại Súng Trong Cf - Danh Sách Cf Đột Kích

What is the Phase Shift? - Definition

Phase shift is a common term in the study of waveforms and communication of signals. It refers to the displacement of two signals when propagated in a time domain. This displacement can be caused by a signal processing device such as an electronic amplifier or a low- or high-pass filter that performs certain operations on the signal, causing the output signal phase to shift from its original input signal phase.

Understanding the Phase Shift

It is important to understand that phase shift does not change the frequency of the signal. Two signals having a phase shift may or may not be of the same frequency. Phase shift simply means that the two signals are at different points of their cycle at a given time. Phase shift is measured as the angle (in degrees or radians) between two points on a circle at the same time, demonstrating the progress of each wave through its cycle. Phase shift is more easily observed in sine waves where there is a single fundamental frequency and no harmonics.

Xem thêm: Mày Đang Giấu Cái Gì Đó Ft

Thuật ngữ liên quan

Data Communications (DC)Digital Signal Processing (DSP)WaveformBus MasteringChatPresenceIEEE 802.11e8b/10b EncodingBell 212ACollision Avoidance

Source: Phase Shift là gì? Technology Dictionary - hanic.com.vn - Techtopedia - Techterm


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.


Tìm kiếm cho:

Được tài trợ


Giới thiệu


hanic.com.vn là website tra cứu thông tin file (thông tin định dạng, phân loại, nhà phát triển…) cách mở file và phần mềm mở file. Ngoài ra file.com cung cấp đầy đủ và chi tiết các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến