Nội Quy

  -  
Website hanic.com.vn là Sảnh chơi vui chơi cho người yêu thương technology với kỹ năng và kiến thức. Là chỗ đem về đều hiểu biết, đa số tin tức mới nhất về technology điện tử, năng lượng điện tự động hóa, công nghệ ban bố, viễn thông với biết tin lẫn nhau các chiến thắng kỹ thuật tiên tiến nhất. Để tránh đầy đủ hiểu lầm đáng tiếc chúng ta đã :

Không bàn vấn đề liên quan cho chủ yếu trị.
Không bàn vụ việc tương quan mang lại tôn giáo.
Không đả kích cá thể tuyệt tổ chức triển khai như thế nào.
Không làm cho khu vực thương lượng mua bán những thành phầm không trực thuộc những phạm trù trang web.
Bài viết hoặc tứ liệu để viết bài bác cần có mối cung cấp dẫn ví như không hẳn là biến đổi của doanh nghiệp..