Ne Là Gì

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú hanic.com.vn.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một giải pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Ne là gì

*

to read or consider something quickly in order khổng lồ underst& the main points, without studying it in detail

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu trao giấy phép


Xem thêm: Download Game Of Thrones: Season 6 English And Hindi Dubbed, Game Of Thrones Season 6 Episode 1

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hanic.com.vn English hanic.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Stick League Of Legends : Đại Chiến Người Que Liên Minh Huyền Thoại

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message