Mức Lương Mong Muốn Tiếng Anh Là Gì

  -  

hầu hết bên tuyển chọn dụng hiện giờ trải đời ứng viên cần nộp CV bằng Tiếng Anh. Và bài toán sử dụng rất nhiều trường đoản cú vựng làm thế nào cho đúng, hợp lý luôn luôn là vấn đề ứng cử viên quan liêu tâmkhi trình diễn CV.hanic.com.vn đang hệ thống lại phần đông từ bỏ vựng thường xuyên xuất hiện thêm trong CV, chúng ta tham khảo nhé!

Apply position - Vị trí ứng tuyển

Apply for -ứng tuyển vào vị trí

- Personal Information - tin tức cá nhân

Full Name - Họ cùng tên

Gender - Giới tính

Date of birth - Ngày sinh

Place of birth - Nơi sinh

Nationality - Quốc tịch

Religious - Tôn giáo

Identity Card No - Số CMND

Issued at - Cấp tại

Permanent address - Địa chỉ trợ thì trú

Current Address - Địa chỉ hiện nay tại

Phone number - Số điện thoại

E-mail address - Địa chỉ email

Desired salary - Mức lương ước ao muốn

*

- Educational background - Quá trình học tập

studied at/ attend - học tập tại trường

majored in - học chuyên ngành

Skills - kĩ năng

Computer skills/ IT skills - khả năng tin học

Good at… - tốt về

typing skills - kĩ năng tiến công máy

Foreign language skills - năng lực ngoại ngữ

Communication Skills - kĩ năng giao tiếp

Team-working - kỹ năng thao tác làm việc nhóm

work independently - thao tác độc lập

work under high pressure - làm việc dưới áp lực nặng nề cao

verbal communication skills - khả năng giao tiếp

problem-solving skill - kỹ năng xử lý vấn đề

- Courses -những khóa học

Attendance period - thời gian ttê mê gia

Institution - trung trung ương theo học

Pre-intermediate - sơ cấp

Intermidiate - trung cấp

Advanced - cao cấp

Qualifications - Bằng cấp

Certificate - triệu chứng chỉ

GPA (Grade point average) - Điểm trung bình

Graduated - Tốt nghiệp

Internship -Thực tập sinh

- Experience - Kinh nghiệm

Undertake - Tiếp thừa nhận, đảm nhiệm

Work for -Làm việc đến ai, cửa hàng nào

Proffessional -Chuyên ổn nghiệp

Believe sầu in -Tin vào, tự tin vào

extensive experience in… - kinh nghiệm tay nghề đầy đủ làm việc mảng…

professional in…- Chuyên Viên trong lĩnh vực….

Work History - Lịch sử làm việc

- Carrier Objectives - kim chỉ nam công việc

make a significant contributions to the development of the company - mang đến đều đóng góp đáng chú ý trong sự cải tiến và phát triển của công ty