MICROSOFT EXCHANGE LÀ GÌ

  -  

Microsoft Exchange Server là gì ?

*
Microsoft Exchange Server là một máy chủ gửi thư và máy chủ lịch làm việc được phát triển bởi Microsoft . Nó chạy hoàn toàn trên các hệ điều hành Windows Server .

Bạn đang xem: Microsoft exchange là gì

Phiên bản Exchange Server đầu tiên được Microsoft phát hành là Exchange Server 4.0. Exchange ban đầu đã sử dụng dịch vụ thư mục X.400 nhưng chuyển sang Active Directory sau đó. Phiên bản 4.0 và 5.0 được đóng gói cùng với ứng dụng email khách gọi là Microsoft Exchange Client . Hiện nay nó đã bị ngưng sử dụng Microsoft Outlook .

Exchange Server sử dụng giao thức độc quyền có tên là MAPI . Tuy nhiên, theo thời gian, nó đã hỗ trợ POP3 , IMAP , SMTP và EAS .

Xem thêm: Top 10 Pokemon Mạnh Nhất Trong Pokémon Go, 15 Pokémon Mạnh Nhất Mọi Thời Đại

Tổng quan về Exchange Server

Microsoft đã bán được một số sản phẩm email trước đây tuy nhiên Exchange Server là một hệ thống thư khách-máy chủ hoàn toàn mới dựa trên X.400 với một kho lưu trữ cơ sở dữ liệu duy nhất cũng hỗ trợ các dịch vụ thư mục X.500 . Thư mục được sử dụng bởi Exchange Server cuối cùng trở thành dịch vụ Active Directory của Microsoft , một dịch vụ thư mục LDAP -compliant được tích hợp vào Windows 2000 làm nền tảng của các miền Windows Server .

Xem thêm: Flt Là Gì - Flt Định Nghĩa: Điều Khoản Đầy Đủ Lót

Đã có một số phiên bản:

Exchange Server 4.0Exchange Server 5.0Exchange Server 5.5Exchange Server 2000Exchange Server 2003Exchange Server 2007Exchange Server 2010Exchange Server 2013Exchange Server 2016Exchange Server 2020

*
Microsoft Exchange Server sử dụng giao thức gọi thủ tục từ xa (RPC) độc quyền gọi là MAPI / RPC , được thiết kế để sử dụng bởi Microsoft Outlook . Các máy khách có khả năng sử dụng các tính năng độc quyền của Exchange Server bao gồm Evolution , Hiri và Microsoft Outlook. Trao đổi dịch vụ Web (EWS), một thay thế cho giao thức MAPI, là một giao thức dựa trên SOAP được tài liệu giới thiệu với Exchange Server 2007, làm giảm đáng kể thời gian đồng bộ giữa máy chủ so với WebDAV , được sử dụng bởi Exchange Server 2003. Exchange Web Services là được sử dụng bởi phiên bản mới nhất củaMicrosoft Entourage cho Mac và Microsoft Outlook dành cho Mac. Ngoài ra, kể từ khi phát hành Mac OS X Snow Leopard , các máy tính Mac chạy OS X bao gồm một số hỗ trợ cho công nghệ này thông qua ứng dụng Mail của Apple. Hỗ trợ tích hợp với Mac OS X 10.6 yêu cầu tổ chức Exchange phải chạy Exchange Server 2007 SP1 / SP2 hoặc Exchange Server 2010.