Macbook dùng hệ điều hành gì

  -  

Trong những hệ điều hành nổi bật như Windows, macOS, Linux,..thì MacBook sẽ chạy hệ điều hành macOS được tối ưu và phát triển bởi Apple Inc. Cùng tìm hiểu về hệ điều hành này của Apple trong bài viết này. 


*
*
*
*
*
*
*
*

Hiện tại đây là dòng máy có mức giá cao nhất so với các phiên bản trên. 

Ngoài ra với các mẫu máy Laptop, PC chạy Windows vẫn có thể sử dụng hệ điều hành macOS nếu hackintosh, chi tiết cách Hackintosh bạn có thể tham khảo tại đây: https://hanic.com.vn/huong-dan-cac-buoc-cai-macos-tren-windows/ 

Các phiên bản macOS hiện tại

Phiên bản

Tên phiên bản (Codename)

Thời gian ra mắt

Mac OS X 10.0

Cheetah

Mac OS X 10.1

Puma

Mac OS X 10.2

Jaguar

Mac OS X 10.3

Panther

Mac OS X 10.4

Tiger

Mac OS X 10.5

Leopard

Mac OS X 10.6

Snow Leopard

OS X 10.7

Lion

OS X 10.8

Mountain Lion

OS X 10.9

Mavericks

OS X 10.10

Yosemite

OS X 10.11

El Capitan

macOS 10.12

Sierra

macOS 10.13

High Sierra

macOS 10.14

Mojave

macOS 10.15

Catalina

macOS 11

Big Sur

macOS 12

Monterey