Lỗi game

  -  

Trước đây, gồm một thời hạn mình cũng rất nghiện Game, ngày nào cũng dành rất nhiều thời hạn ra để chơi game và cày game trên vật dụng tính, tính ra cũng yêu cầu dành 10/24 giờ đồng hồ trên ngày để gameplay ý