Địa chí bắc giang: địa lý và kinh tế

  -  
Hiện nay, còn khá nhiều người vẫn quan niệm trọng nam khinh nữ. Vậy trong trường hợp cha mẹ qua đời, con gái đã đi lấy chồng có được hưởng thừa kế không?


Bạn đang xem: địa chí bắc giang: địa lý và kinh tế

6 trường hợp không được quyền hưởng thừa kế

Theo quy định tại Điều 610 Bộ luật Dân sự 2015, mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản cũng như quyền được hưởng di sản thừa kế. Trong đó, người thừa kế là cá nhân thì phải thỏa mãn các điều kiện sau:
- Đã sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng phải thành thai trước khi người để lại di sản thừa kế chết;Đặc biệt: Nếu người thừa kế theo di chúc không phải là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.Mặc dù, mọi người đều bình đẳng về quyền được hưởng di sản thừa kế nhưng Điều 621 Bộ luật trên cũng đề cập đến một số trường hợp không được quyền hưởng di sản. Đó là:- Đã bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản; xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;- Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;- Đã bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;


Xem thêm: Tìm Hiểu Cách Luyện Nội Công Nhanh Trong Cửu Âm Chân Kinh 2, Cách Luyện Nội Công Nhanh Trong Cửu Âm Chân Kinh

- Có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc;- Giả mạo, sửa chữa, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng 01 phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.Ngoài ra, nếu trong di chúc hợp pháp, người để lại di sản không phân chia phần tài sản của mình cho người đó thì cũng sẽ không được hưởng thừa kế.Như vậy, có 06 trường hợp cá nhân có thể không được quyền hưởng di sản thừa kế. Tuy nhiên, nếu người để lại di sản biết về những hành vi trên nhưng vẫn cho hưởng di sản trong di chúc hợp pháp thì những người này vẫn được hưởng thừa kế.
*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tone S" Là Gì? Nghĩa Của Từ Tones Trong Tiếng Việt

Đã đi lấy chồng, con gái còn được quyền hưởng thừa kế không?

Hiện nay, pháp luật quy định có 02 hình thức hưởng thừa kế là theo di chúc hoặc theo pháp luật:- Theo di chúc: Một người có thể lập di chúc trước khi họ qua đời để lại tài sản của mình cho người khác sau khi chết;- Theo pháp luật: Nếu không có di chúc, di chúc không hợp pháp thì di sản sẽ được chia theo pháp luật.Trong đó, quyền hưởng thừa kế của con gái đã đi lấy chồng được quy định cụ thể như sau:Hưởng di sản theo di chúcTheo Điều 626 Bộ luật Dân sự, người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa kế, phân định phần di sản cho từng người thừa kế… Do đó, nếu người để di sản để di chúc phần tài sản của mình thì người con gái đã đi lấy chồng thì người này hoàn toàn được quyền hưởng di sản.