Kiss là gì

  -  
to lớn touch with your lips, especially as a greeting, or to press your mouth onto lớn another person"s mouth in a sexual way:


Bạn đang xem: Kiss là gì

< + two objects > He kissed the children good night/goodbye (= kissed them as a part of saying good night/goodbye).
If you tell a child you will kiss a part of the toàn thân that hurts better, you mean you will make it feel better by kissing it:
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự hanic.com.vn.Học các từ bạn cần tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


to lớn touch or press your lips against another person, esp. another person’s lips or cheek, as a greeting or lớn express love:
an act of touching or pressing your lips against another person, esp. another person"s lips or cheek, as a greeting or lớn express love:
*

a type of dance in which the rhythm is kept by the noise of the dancer"s shoes on the floor

Về việc này
*Xem thêm: Phân Biệt Chức Năng Là Gì? NhiệM Vụ Và QuyềN HạN Cơ Quan Chức Năng

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hanic.com.vn English hanic.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Xà Bông Rửa Xe Bằng Xà Bông Gì Sạch Nhất Và An Toàn Với Lớp Sơn?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message