Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản chương mới nhất

  -  

Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu thương son sắt, hợp đồng tình yêu.

Dịch:

Chính văn+2PN: wp duongchibachngoc.

PN còn lại: khoailangmatnuong

Tình trạng bản dịch: Hoàn 102c + 2PN

————

Văn uống án

Kẻ thù làm Kỷ Nhiên chướng đôi mắt các năm vỡ nợ rồi.

Đám các bạn xấu hỏi Kỷ Nhiên định làm cầm cố làm sao.

Kỷ Nhiên cười rét. Con bà mẹ nó ráng cơ mà cũng nên hỏi?!

Đương nhiên là nhân cơ hội này nhưng tra tấn anh ta, nhục nhã anh ta, chà đạp anh ta rồi