Học Phí Trường Đại Học Nông Lâm Tp.hồ Chí Minh

  -  

 - Trụ ssinh hoạt chính: KP6, Phường Linh Trung, Thủ Đức, TPhường.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 - Phân hiệu Gia Lai: Lê Thánh Tôn, tp. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam

 - Phân hiệu Ninch Thuận: TT.Khánh Hải, Ninh Hải, Ninch Thuận, Việt Nam

Xem điểm chuẩn: Xem ngay