Hanging là gì

  -  

hanging gồm nghĩa làCảm giác sau đó 1 đêm khi bạn cảm thấy to khiếp. Thường là beaute của lượng rượu chúng ta có tiêu thụ.Ví dụ"IM Treo tính năng này sáng"hanging tất cả nghĩa làRơi đến bit, cạn kiệt.Ví dụ"IM Treo tính năng này sáng"hanging tất cả nghĩa làRơi đến bit, cạn kiệt.Ví dụhanging gồm nghĩa là"IM Treo điều này sáng"Ví dụ"IM Treo đặc điểm này sáng"Rơi đến bit, cạn kiệt.hanging gồm nghĩa là"Tôi đã đi mang lại một cuộc chạy với nôn nao sớm rộng và bây giờ tôi đang đi dạo tôi ass ..."Ví dụxấu xí hoặc smellin mingingmột Lemonlicker AKA A Mingerhanging gồm nghĩa làVí dụDude1: dat beatch vẫn treohanging bao gồm nghĩa làDude2: fo "shizzle unzzleVí dụHange hoặc Hange Zoe là con bạn Smegsy nhất trên toàn cụ giới bao hàm cả những con quỷ từ The Promised NeverlandTôi: Hange khôn xiết smegsy