Võ Lâm Miễn Phí

  -  

Đại Tống định giang sơn ở Trung Nguyên tuy vậy Kim Quốc luôn một lòng muốn lấn chiếm thống nhất thiên hạ, đã biết bao nhiều nhân vật hào kiệt bửa xuống cuộc chiến lúc nào mới mang lại hồi kết, liệu rằng những vị anh hùng hảo hán