Gấp Rưỡi Là Gì

  -  
I was the only human being in an area one-and-a-half times the size of America, five-and-a-half thous& square miles.

Bạn đang xem: Gấp rưỡi là gì


With an area of 835,100 km2, it was one và a half times the size of the mainlvà German Empire in Europe at the time.
I was the only human being in an area one- and- a- half times the kích thước of America, five- and- a- half thousand square miles.
Theo một trần thuật báo chí truyền thông vào năm 2005, đồ sộ Khu Vực cách tân và phát triển mới của Bắc Kinc rộng lớn vội vàng rưỡi trước kia.
According khổng lồ one 2005 newspaper report, the size of newly developed Beijing was one-and-a-half times larger than before.
Sao chổi to năm 1811 được cho là đang có một đầu sao thanh hao đặc trưng béo, chắc rằng đạt rộng 1 triệu dặm- lớn vội vàng rưỡi 2 lần bán kính Mặt Trời.
The Great Comet of 1811 was thought khổng lồ have sầu had an exceptionally large coma, perhaps reaching over 1 million miles across—fifty percent larger than the Sun.
Để cho chính mình biết kích thước, chính là Dawkins, tôi cùng Randi lớn lao, bên cạnh là bức hình lớn gấp nhì lần rưỡi.
Just to lớn give sầu you a kích cỡ, that"s Dawkins, me and The Amazing Randi, next to this two, two và a half story-sized image.
Để cho mình biết kích thước, đó là Dawkins, tôi và Randi vĩ đại, ngoài là album béo gấp nhị lần rưỡi.
Just to give you a kích thước, that"s Dawkins, me & The Amazing Randi, next to lớn this two, two & a half story- sized image.
Goa tất cả GDPhường trung bình đầu fan tối đa vào toàn bộ những bang, cao gấp hai lần rưỡi so với vừa phải đất nước hình chữ S.
Goa has the highest GDPhường per capita ahy vọng all Indian states, two and a half times that of the country.
Các kiểu dáng sản phẩm công nghệ bay nỉm bom cỡ trung bình B-26 Marauder, B-18 Bolo với B-23 Dragon cũng đã được để ý đến, tuy nhiên dòng B-26 mắc phải hồ hết tính năng cất cánh đáng nghi ngại, còn sải cánh của B-23 bự gần vội vàng rưỡi so với B-25, có tác dụng giảm sút số lượng đồ vật cất cánh có thể có theo trên một tàu trường bay cũng giống như biểu lộ gần như nguy hại mang lại hòn đảo cấu trúc thượng tằng lãnh đạo của nhỏ tàu.

Xem thêm: Nhiễu Xạ Ánh Sáng Là Gì - Lý Thuyết Giao Thoa Ánh Sáng, 1


The Martin B-26 Marauder, Douglas B-18 Bolo, và Douglas B-23 Dragon were also considered, but the B-26 had questionable takeoff characteristics from a carrier deck and the B-23"s wingspan was nearly 50% greater than the B-25"s, reducing the number that could be taken aboard a carrier & posing risks to lớn the ship"s superstructure.
Tại Mongomo, khu vực nhưng số tín đồ cho dự buổi họp vào trong ngày Chủ nhật hay gấp hai lần rưỡi số người ra mắt Nước Ttách, hội thánh vẫn ra mức độ kiến thiết một phòng họp bự.
In Mongomo, where attendance at the Sunday meetings often runs as high as two & a half times the number of Kingdom publishers, the congregation has been working hard khổng lồ construct a large meeting place.
Đợt rao giảng này đã làm được dự trù cảnh giác tự 12 mon trước, bao gồm vấn đề lập bản đồ cho 1 vùng rộng lớn rộng 800.000 kilômét vuông—rộng lớn gấp khoảng nhì lần rưỡi VN.
Careful planning began 12 months ahead of the chiến dịch, including the mapping of more than 300,000 square miles <800,000 sq km> —an area three times the size of New Zealand.
Trong một ngày rưỡi kế tiếp, Leslie di chuyển gấp khúc bên trên vùng biển khơi bắc Đại Tây Dương mà lại ko đổi khác độ mạnh.
For the next day-and-a-half, Leslie meandered over the north Atlantic without any change in intensity.
Cách trên đây vài ba năm, vào 1 trong các buổi tối nọ, một chị Nhân-chứng đang có thai khoảng chừng cha tháng rưỡi, ban đầu băng huyết và phải vào bệnh viện gấp.
Some years ago, a Witness woman who was about three và a half months pregnant began to hemorrhage one evening and was rushed lớn the hospital.
Thành Luân Đôn không giống khôn cùng xa đối với số đông gì George tưởng tượng, nó rộng lớn gấp 50 lần đối với thành HanoverA, và chỗ đông người mang đến đón ông lên tới một triệu rưỡi bạn.
London was lượt thích nothing George had seen before; it was 50 times larger than Hanover,A and the crowd was estimated at up lớn one and a half million spectators.
Nếu nhỏng tiếp nối ông không sinh sống lại thì bạn môn sinc này rất có thể thiêu xác bởi vì điều này tức thị ông đã thành tiên; cơ mà chỉ với sau sáu ngày rưỡi thì tín đồ môn sinc đang rước xác ông đi thiêu vị bạn này nên về nhà mình gấp để gặp gỡ mặt người mẹ lần cuối trước lúc bà mệnh chung.

Xem thêm: Bật Mí 3 Bữa Ăn Mỗi Ngày Giúp Trẻ Thông Minh Hơn, Bà Bầu Ăn Gì Để Con Thông Minh Từ Trong Bụng Mẹ


If he did not return by then, Li Qing was to burn the toàn thân because that meant that he had become an immortal; but after six và a half days Li Qing had to lớn go trang chủ to see lớn his siông chồng mother one last time before she died.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M