Episodes Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Quý Khách sẽ xem: Episode là gì
Bạn đang xem: Episodes là gì

*

*

*Xem thêm: Cấm Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Chứa Trichlorfon Là Gì, Metrifonate

*

episode /,episoud/ danh từ phần giữa (hai bài bác đồng ca trong thảm kịch Hy-lạp) đoạn, hồi; tình tiết (trong truyện...)giai đoạnLĩnh vực: xây dựngsự đoạnrời sự kiệnair pollution episodetriệu chứng ô nhiễm và độc hại không khí
*Xem thêm: Giới Thiệu Về Ipv6 Là Gì? Cách Đổi Địa Chỉ Ipv4 Sang Ipv6 Và Ngược Lại


episode

Từ điển Collocation

episode noun

1 one separate event in sb"s life/a story

ADJ. dramatic, exciting | bizarre, extraordinary | sad, tragic, unfortunate, unpleasant | major | brief | axinh đẹp, severe (medical) an adễ thương episode of pneumonia | lademo She has only told you about the lachạy thử episode in a long history of mental illness.

VERB + EPISODE remember | forget

PREP. during an ~ during a brief episode of sociamenu rule | ~ from remembering episodes from our childhood | ~ in an extraordinary episode in American history

PHRASES the entire/whole episode He says he just wants to forget the whole unfortunate episode.

2 one part of a TV/radio drama

ADJ. exciting, thrilling Don"t miss next week"s exciting episode! | next, | final, last

VERB + EPISODE see, watch | miss | film, make The next episode has not yet been filmed.

PREP.. during/in an/the ~ It happened in the final episode of ‘Star Trek’.

Từ điển WordNet

n.

a happening that is distinctive sầu in a series of related eventsa brief section of a literary or dramatic work that forms part of a connected series

English Synonym và Antonym Dictionary

episodessyn.: affair event experience happening incident occurrence

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu