Đồng hợp tử là gì

  -  

NộI Dung:

Sự khác biệt giữa đồng hợp tử và dị hợp tử có thể được thuật lại là, một tế bào lưỡng bội là đồng hợp tử của một gen khi các alen tương tự của gen có mặt trên locus gen trên nhiễm sắc thể tương đồng. Một tế bào lưỡng bội được gọi là dị hợp tử của một gen khi cả hai bản sao của các alen đều không giống nhau ở locus gen.

Bạn đang xem: đồng hợp tử là gì


*

Một kiểu gen đồng hợp tử được biểu thị bằng hai chữ cái viết hoa hoặc cả chữ nhỏ, tức là chữ PP hoặc trang. Chữ viết hoa cho một đặc điểm chi phối cho các chữ cái nhỏ cho tính trạng lặn. Cá thể đồng hợp tử sở hữu một tính trạng trội hoặc lặn nhưng không phải cả hai tại một thời điểm. Một đặc điểm dị hợp tử được thể hiện bằng một chữ hoa và một chữ cái nhỏ, tức là Pp. P là ưu thế alen trong khi p là cho alen lặn. Một dị hợp tử sẽ sở hữu đặc điểm kiểu hình được chỉ định bởi một alen trội.

Một người đồng hợp tử sẽ chỉ tạo ra một loại giao tử trong khi một người dị hợp tử tạo ra hai loại giao tử được truyền sang thế hệ tiếp theo.

Một cá thể đồng hợp tử là thuần chủng cho một tính trạng và chứa cả hai alen tương tự cho tính trạng đó trên locus gen. Trong khi một cá thể dị hợp tử không thuần chủng cho một tính trạng và hầu hết thường sở hữu tính trạng trội. Một cá thể dị hợp tử cho thấy một sức mạnh tương đối lớn hơn so với kiểu gen lặn trội hoặc đồng hợp tử đồng hợp tử. Điều này được gọi là lợi thế dị hợp tử. Sức sống thêm này không được hiển thị bởi kiểu gen đồng hợp tử.


Các cá nhân có kiểu gen dị hợp tử có thể chống lại căng thẳng môi trường theo cách tốt hơn liên quan đến kiểu hình đó. Chúng có cơ hội tiến hóa với những đặc điểm tốt có thể giúp các thế hệ tiếp theo thích nghi hơn với môi trường của chúng. Đặc điểm này có cơ hội tiến hóa tốt không bị các cá thể đồng hợp tử sở hữu.

Nội dung: Sự khác biệt giữa đồng hợp tử và dị hợp tử

Biểu đồ so sánhĐồng hợp tử là gì?Ví dụ về tính trạng đồng hợp tửDị hợp tử là gì?Ví dụ về dị hợp tửXuất huyếtNullizygousSự khác biệt chínhPhần kết luận.

Biểu đồ so sánh

Nền tảngĐồng hợp tửDị hợp tử
Sự khác biệt chínhCả hai alen của một gen giống hệt nhau trong một sinh vật lưỡng bội. Cả hai alen của một gen là khác nhau trong một sinh vật lưỡng bội.
Đóng góp bởiđược biểu thị bằng cả hai chữ in hoa hoặc cả hai chữ cái nhỏ, tức là PP hoặc Pp.Được biểu thị bằng một chữ hoa và một chữ cái nhỏ, tức là Pp.
Giao tử được tạo raChỉ có một loại giao tử được tạo ra.Hai loại giao tử được tạo ra.
Độ tinh khiếtTinh khiết cho một đặc điểm.Không thuần khiết cho một đặc điểm.

Xem thêm: Đồ Chơi Game Hoa Quả Nổi Giận 3, Chơi Plants Vs Zombies 3 Trên Pc

Các loại alen được tạo raCó thể có các alen trội hoặc lặn của gen nhưng không cả hai tại một thời điểmCả hai alen trội và lặn đều có mặt tại một thời điểm.
Sức sống thêmSức sống thêm không được hiển thị.Họ cho thấy một sức sống thêm gọi là lợi thế dị hợp tử.
Sự phát triểnÍt cơ hội tốt hơn sự phát triển.Nhiều cơ hội tiến hóa tốt.

Đồng hợp tử là gì?

Một sinh vật được cho là đồng hợp tử về một tính trạng khi cả hai phiên bản gen (alen) giống hệt nhau cho gen cụ thể này. Vì vậy, điều này mô tả kiểu gen của một sinh vật lưỡng bội. Cả hai gen trội hoặc cả hai gen của gen đều có mặt, I.e.genotype là PP hoặc pp. Do đó, cá thể được quy là gen trội đồng hợp tử hoặc gen lặn đồng hợp tử. Các cá thể đồng hợp tử chỉ tạo ra một loại giao tử được chuyển sang thế hệ tiếp theo.


Ví dụ về tính trạng đồng hợp tử

Ví dụ về một đặc điểm đồng hợp tử trong cơ thể con người có thể được đưa ra như về mặt nhóm máu. Kiểu gen nhóm máu AA hoặc BB hoặc OO là kiểu gen đồng hợp tử đại diện cho kiểu hình của nhóm máu A, nhóm máu B và nhóm máu O tương ứng.

Dị hợp tử là gì?

Một sinh vật lưỡng bội được cho là dị hợp tử ở eo biển khi cả hai phiên bản gen (alen) không giống nhau cho gen cụ thể đó. Thuật ngữ này mô tả kiểu gen của một cá nhân khi có một alen trội và một alen lặn, tức là. kiểu gen của Pp. Các cá thể dị hợp tử tạo ra hai loại giao tử được chuyển sang thế hệ tiếp theo. Do đó, cơ hội của các kết hợp gen mới trong thế hệ tiếp theo được tăng lên. Do đó, con của các cá thể dị hợp tử có khả năng lớn hơn để đối phó với các căng thẳng môi trường. Các cá thể dị hợp tử cũng cho thấy một sức sống thêm.

Ví dụ về dị hợp tử

Ví dụ về vùng dị hợp tử trong cơ thể người có thể được đưa ra là của hệ thống nhóm máu ABO. Các nhóm máu AB, AO và BO, là các kiểu gen dị hợp tử mà kiểu hình là các nhóm máu AB, A và B tương ứng.

Các ví dụ về tính trạng trội và lặn ở người là

Đính kèm dái taiLăn lưỡiCằm chẻLúm đồng tiềnTóc xoăn tự nhiênTàn nhangDị ứngMù màu

Xuất huyết

Nếu nhiễm sắc thể chứa một một bản sao của một alen và một số khác bị thiếu trong một sinh vật lưỡng bội nhiễm sắc thể được gọi là hemizygous.

Nullizygous

Khi cả hai alen là đột biến (sự suy giảm hoàn toàn gen hoặc mất hoàn toàn chức năng) trong một sinh vật lưỡng bội, nhiễm sắc thể được gọi là nullizygous.

Sự khác biệt chính

Đối với kiểu gen đồng hợp tử, cả hai alen có trên một locus gen là tương tự nhau trong khi đối với kiểu gen dị hợp tử, cả hai alen đều khác nhau.Trong kiểu gen đồng hợp tử, cả hai alen trội hoặc cả hai gen lặn đều có mặt trong khi ở kiểu gen dị hợp tử có một gen trội và một alen lặn.Kiểu gen dị hợp tử cho thấy một sức sống mạnh mẽ hơn mà không được thể hiện bởi đồng hợp tử.Nhân vật đồng hợp tử là thuần khiết cho một tính trạng trong khi dị hợp tử không thuần khiết cho một tính trạng.

Phần kết luận.

Xem thêm: Inflection Point Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Trong bài viết trên, chúng ta thấy sự khác biệt rõ ràng giữa các tính trạng đồng hợp tử và dị hợp tử và các sinh vật. Đồng hợp tử và dị hợp tử là hai khái niệm quan trọng về di truyền và điều quan trọng là phải biết sự khác biệt giữa chúng.