Đối Ứng Tiếng Anh Là Gì

  -  

Tài khoản đối ứng là gì? (tiếng Anh: Contra account) là dạng thông tin tài khoản được ghi thừa nhận trong sổ cái tầm thường để làm giảm ngay trị của một thông tin tài khoản khác có tương quan khi hai tài khoản này được nối với nhau.

Bạn đang xem: đối ứng tiếng anh là gì

Tài khoản đối ứng (hay thông tin tài khoản điều chỉnh) là:dạng tài khoản được ghi dấn trong sổ cái tầm thường để làm giảm ngay trị của một thông tin tài khoản khác có tương quan khi hai thông tin tài khoản này được nối với nhau. Số dư trong tài khoản đối ứng sẽ trái lại với số dư bên thông tin tài khoản liên kết. Nếu mặt nợ ghi nhận số dư của tài khoản link thì tài khoản đối ứng sẽ tiến hành ghi dìm vào mặt có.

Hiểu rõ hơn về tài khoản đối ứng

Tài khoản đối ứng được ghi thừa nhận trong cùng phiên bản báo cáo tài chủ yếu với tài khoản liên kết. Ví dụ, thông tin tài khoản đối ứng của khoản đề nghị thu là một trong tài khoản gia tài đối ứng (contra asset). Dạng tài khoản này còn mang tên gọi là tài khoản dự phòng phải thu cực nhọc đòi hay dự phòng nợ xấu.

Số dư vào tài khoản dự trữ nợ đề nghị thu nặng nề đòi diễn tả số tiền có công dụng không tịch thu được trong khoản yêu cầu thu. Nó được ghi nhấn trong phần tài sản của phiên bản cân đối kế toán ngay dưới khoản buộc phải thu. Cực hiếm ròng đã có được từ hai số lượng này cũng hay được ghi dìm ở loại thứ ba.

Việc kế toán tài chính viên ghi nhận thông tin tài khoản đối ứng thay bởi vì giảm trực tiếp quý hiếm của thông tin tài khoản gốc nhằm mục tiêu giúp cho report kế toán được rõ ràng. Còn nếu như không sử dụng thông tin tài khoản đối ứng, thì việc xác định mức giá lúc đầu sẽ rất cực nhọc khăn, khiến cho việc kê khai thuế trở nên rắc rối và tốn thời gian. Bằng cách giữ nguyên khoản tiền thuở đầu của tài khoản gốc với giảm con số của một thông tin tài khoản khác thì tin tức tài chính sẽ cụ thể và dễ báo cáo hơn.

Ví dụ, nếu một đồ đạc thiết bị được mua với cái giá 10000$ thì con số 10000$ đó sẽ tiến hành giữ lại trên sổ cái phổ biến còn khấu hao của máy móc thiết bị này thì được ghi dìm ở một thông tin tài khoản khác.

Xem thêm: Ram Trong Điện Thoại Là Gì, Nên Mua Điện Thoại Có Bộ Nhớ Bao Nhiêu Là Đủ

*

Đặc điểm của tài khoản đối ứng

Trong thứ nhất ghi thừa nhận một thông tin tài khoản đối ứng, phần bù là một trong chi phí. Ví dụ, khoản tăng trong tài khoản dự trữ phải thu cực nhọc đòi cũng rất được ghi nhấn ở bên nợ nhằm tăng túi tiền nợ xấu.

Khi kế toán tài sản, sự chênh lệch thân số dư của tài khoản bên phần gia sản và số dư bên tài khoản đối ứng được hotline là cực hiếm sổ sách.

Có hai cách thức chính để xác minh số liệu ghi nhấn vào tài khoản đối ứng. Phương thức kế toán dự trữ sẽ chất nhận được ty tự cầu tính khoản thích hợp để ghi nhận vào thông tin tài khoản đối ứng. Phương pháp phần trăm theo lệch giá thì trả định trước rằng công ty sẽ không còn thu được một tỉ lệ tiền tốt nhất định trong các hàng hóa và dịch vụ thương mại đã cung cấp ra. Cả hai cách thức đều dẫn dến việc kiểm soát và điều chỉnh giá trị sổ sách.

Các dục tình đối ứng tài khoảnĐối ứng thông tin tài khoản có 4 các loại đối ứng thông tin tài khoản bao gồm:

Tài sản tăng – gia sản giảm: Tăng gia sản này, giảm gia tài khác tương ứng, loại nghiệp vụ này xảy ra chỉ tác động trong nội bộ tài sản, chỉ làm đổi khác khi kết cấu cảu tài sản không xẩy ra thay đổi, toàn bô tài sản.

Nguồn vốn tăng – nguồn chi phí giảm: Tăng nguồn vốn này và giảm tương ứng so với nguồn vốn khác. Nhiệm vụ này xảy ra làm thay đổi kết cấu nguồn ngân sách mà không làm biến hóa tổng số mối cung cấp vốn. Về độ thăng bằng của đẳng thức kế toán tài chính cơ phiên bản không cụ đổi. Chủng loại bảng bằng phẳng kế toán đã là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho mình trong quá trình này

Tài sản tăng – nguồn vốn tăng: Loại nhiệm vụ này có tác dụng tăng quy mô nguồn vốn, tài sản đều tạo thêm một lượng như nhau. Về tính cân bởi về lượng giữa nguồn chi phí và gia tài không bị ảnh hưởng.

Xem thêm: Cách Để Nhận Rương Hextech Miễn Phí Lol, Kho Báu Hextech

Tài sản giảm – nguồn chi phí giảm: Loại nhiệm vụ này sẽ làm giảm nguy hại nguồn vốn, gia tài và nguồn ngân sách sẽ đều bớt cùng lượng như nhau, tuy nhiên tổng số gia tài và nguồn chi phí vẫn ở tại mức cân bằng.