DISPENSING LÀ GÌ

  -  
phát·ban phát·quăng quật qua·có thể chớ được·ko đề xuất đến·pha trộn cùng cho·phân chia·phân phối·xét xử
Because Nyepi is normally a day of silence, Muslims in Bali had lớn be given special dispensation to lớn attover special prayer services during the eclipse.

Bạn đang xem: Dispensing là gì


Bởi vị Nyepi là bình thường một ngày lặng ngắt, bạn Hồi giáo ngơi nghỉ Bali đã có được phép quan trọng đặc biệt để dự lễ cầu nguyện đặc biệt quan trọng vào quy trình nhật thực.
I bless you, by the power of the priesthood & the commission that I have sầu received, khổng lồ know that God loves you, that He needs you in this last & greathử nghiệm dispensation when everything is accelerated & more and more is expected.
Tôi ban phước cho các em qua quyền lực của chức tứ tế cùng nhiệm vụ mà tôi đã nhận được, nhằm hiểu được Thượng Đế yêu tmùi hương các em, rằng Ngài buộc phải các em vào gian kỳ to đùng sau cuối của thời kỳ này lúc phần nhiều điều sắp đến nhanh chóng và càng thêm nhiều điều hơn được trông ao ước.
Prophet after prophet would be chosen in a series of dispensations to lớn keep truth on earth for the faithful despite its distortion or rejection by many.
Các vị tiên tri thứu tự được sàng lọc vào 1 loạt các gian kỳ nhằm giữ gìn lẽ thật bên trên trần thế cho những người trung tín mặc kệ sự xulặng tạc hoặc lắc đầu lẽ thiệt của đa số tín đồ.
“People are looking for meaning in their lives and are no longer satisfied khổng lồ be dispensable faceless cogs in the machinery of society.” —Atlas World Press reviews.
“Người ta tìm một ý nghĩa cho đời sống bản thân cùng không hề chấp nhận có tác dụng phần đa bánh xe cộ ko đề xuất thiết trong guồng sản phẩm làng mạc hội” (Atlas World Press Review).
Missionary work và family history và temple work are complementary và interrelated aspects of one great work, “that in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, & which are on earth; even in him” (Ephesians 1:10).
Công Việc truyền đạo, lịch sử mái ấm gia đình và quá trình thường thờ là phần đa góc cạnh bổ sung cùng link của một công việc béo múp, “để gia công sự định trước đó trong những khi kỳ mãn, hội hiệp muôn đồ dùng lại vào Đấng Ky Tô, cả thứ làm việc trên ttránh và vật nghỉ ngơi bên dưới đất” (Ê Phê Sô 1:10).
In the meantime, God dispenses practical wisdom and spiritual direction by means of the Bible and the worldwide brotherhood of faithful worshipers.
Từ phía trên cho đó, Đức Chúa Trời ban sự có suy xét trong thực tế và sự khuyên bảo thiêng liêng qua Kinc Thánh và qua hiệp hội cộng đồng huynh đệ gồm những người thờ phượng trung thành với chủ trên mọi quả đât.
The scope of pharmacy practice includes more traditional roles such as compounding and dispensing medications, & it also includes more modern services related to health care, including clinical services, reviewing medications for safety & efficacy, & providing drug information.
Phạm vi hành nghề dược bao hàm vai trò truyền thống lịch sử nhỏng chế tao với phân phát dung dịch, với nó cũng bao hàm những hình thức hiện đại rộng liên quan đến âu yếm sức mạnh, bao hàm cả các hình thức dịch vụ lâm sàng, để mắt tới các phương thuốc an toàn cùng tác dụng, và tin báo dung dịch.
“Now the purpose in Himself in the winding up scene of the last dispensation is that all things pertaining lớn that dispensation should be conducted precisely in accordance with the preceding dispensations.
“Giờ phía trên dự định mà lại Thượng Đế sẽ gồm trong trái tim Ngài trong những khi kỳ mãn, là toàn bộ phần nhiều vụ việc liên quan cho gian kỳ đó rất cần được được tiến hành đúng mực theo đúng với phần nhiều gian kỳ trước.
This restoration was khổng lồ be the last, the dispensation of the fulness of times, restoring all the priesthood blessings which man could possess on earth.
Sự hồi sinh này bắt buộc là trong gian kỳ cuối cùng của thời kỳ toàn diện, hồi phục toàn bộ các phước lành của chức tứ tế nhưng bé bạn rất có thể có được trên trần thế.
6 Trong trong cả lịch sử vẻ vang, Đức Giê-hô-va đã phân phát thức ăn thiêng liêng cho dân tộc Ngài, mang lại bình thường cả team chứ không riêng biệt từng người (Ê-sai 65:13).

Xem thêm: Tìm hiểu cặp lô nhiều người chơi nhất ngày hôm nay là gì?


At first, William wished lớn dispense with the coronation entirely, feeling that his wearing the crown while proroguing Parliament answered any need.
Mới đầu, William ý muốn trọn vẹn vứt qua buổi lễ lên ngôi, Cảm Xúc câu hỏi mình team vương miện trong những khi tạm ngưng Nghị viện sẽ dễ dẫn đến biện bác bỏ.
Pope Benedict XV, in order to lớn hasten the process, dispensed with the usual fifty-year delay required between death and beatification.
Giáo hoàng Benedict XV, làm cho các bước được nkhô cứng rộng, miễn chế sự trì hoãn 5 năm thông thường tự sau khoản thời gian bị tiêu diệt cho dịp phong chân phước.
Joseph later declared that he heard “the voice of Peter, James, and John in the wilderness between Harmony, Susquehanmãng cầu county, & Colesville, Broome county, on the Susquehanna river, declaring themselves as possessing the keys of the kingdom, & of the dispensation of the fulness of times!”
Về sau, Joseph nói rằng ông đang nghe “tiếng nói của Phi E Rơ, Gia Cơ cùng Giăng vào vùng hoang dại nằm giữa Harmony, hạt Susquehanna, và Colesville, hạt Broome, bên bờ sông Susquehanmãng cầu, loan báo rằng họ gồm các khóa xe của vương quốc với gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn!”
Our present dispensation was introduced by Heavenly Father and Jesus Christ when They appeared to the Prophet Joseph Smith in 18đôi mươi.
Gian kỳ bây chừ của bọn họ được Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô ra mắt khi nhị Ngài hiện tại đến cùng Tiên Tri Joseph Smith vào năm 1820.
During my years of service, the average age of the men serving in the First Presidency & the Quorum of the Twelve sầu Apostles has been 77 years—the oldest average age of the Apostles over an 11-year interval in this dispensation.
Trong suốt những năm Giao hàng này của mình, độ tuổi vừa phải của không ít tín đồ Giao hàng trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn cùng Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ đọng Đồ là 77 tuổi—có nghĩa là lứa tuổi vừa phải tối đa của các Sứ đọng Đồ trong vòng thời gian 11 năm.
“You must vị ... what disciples of Christ have done in every dispensation: counsel together, use all resources available, seek the inspiration of the Holy Ghost, ask the Lord for His confirmation, và then roll up your sleeves và go khổng lồ work.
“Các anh em yêu cầu có tác dụng điều những môn đồ của Đấng Ky Tô đang có tác dụng vào phần nhiều gian kỳ: luận bàn cùng nhau, thực hiện tất cả số đông phương tiện gồm sẵn, search tìm sự soi dẫn của Đức Thánh Linch, cầu vấn Chúa để xin Ngài xác thực, rồi xắn tay áo lên cùng đi làm việc.
The history of the Church in this, the dispensation of the fulness of times, is replete with the experiences of those who have sầu struggled & yet who have remained steadfast and of good cheer.
Lịch sử của Giáo Hội trong gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn này có đầy dẫy số đông kinh nghiệm của rất nhiều tín đồ vẫn vất vả tranh tài mà lại vẫn bền lòng cùng vui lòng.
In this dispensation, Joseph Smith and Oliver Cowdery were the first elders to lớn be ordained (D&C 20:2–3).
Trong gian kỳ nầy, Joseph Smith và Oliver Cowdery là những người dân anh cả thứ nhất được dung nhan phong (GLGƯ 20:2–3).
An ice machine, however, particularly if described as "packaged", would typically be a complete machine including refrigeration, controls, và dispenser, requiring only connection to power và water supplies.
Một trang bị nước đá, quan trọng đặc biệt trường hợp diễn đạt là "đóng gói", hay vẫn là một khối hệ thống hoàn hảo bao gồm cả tủ lạnh và thành phần tinh chỉnh, chỉ trải nghiệm nối năng lượng điện là vận động.
With the help of millions of dollars in loans dispensed through the Society, hundreds of new Kingdom Halls are constructed each year, và many others are renovated & expanded.

Xem thêm: Tải Game Pikachu Phiên Bản Mới Nhất 2020, Game Pikachu


Nhờ Hội cho vay vốn hàng tỷ đô la yêu cầu hàng ngàn Phòng Nước Ttách new được thiết kế mỗi năm, cùng các Phòng Nước Trời không giống được thay thế cùng nới dài.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M