Digital native là gì

  -  
a person who is very familiar with digital technology, computers, etc. because they have sầu grown up with them:


Bạn đang xem: Digital native là gì

A wave sầu of digital natives — those who have sầu spent their entire lives surrounded by digital technologies — is about to lớn hit organizations worldwide.
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use trường đoản cú hanic.com.vn.Học những từ bạn phải giao tiếp một bí quyết lạc quan.


*

*

*

*Xem thêm: Doanh Số Thu Nợ Là Gì - Cách Thanh Toán Dư Nợ Tín Dụng Chi Tiết 2020

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hanic.com.vn English hanic.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Cái Gì Không Mua Được Bằng Tiền Sẽ Mua Được Bằng Rất Nhiều Tiền Là Câu Nói Của Ai

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語