Desalination Là Gì

  -  
It is also a by-hàng hóa of many industrial processes, such as desalination, and may pose an environmental risk due to its corrosive sầu và toxic effects, so it requires wastewater treatment for proper disposal.

Bạn đang xem: Desalination là gì


Nó cũng chính là sản phẩm phú của tương đối nhiều quá trình công nghiệp, ví dụ như khử muối, với hoàn toàn có thể gây nguy hại môi trường bởi tác động làm mòn và ô nhiễm của chính nó, cho nên nó nên giải pháp xử lý nước thải để thải vứt đúng cách dán.
A 17 January 2008, article in the Wall Street Journal states, "Worldwide, 13,080 desalination plants produce more than 12 billion gallons of water a day, according to lớn the International Desalination Association."
Một bài bác báo ngày17 mon một năm 2008 bên trên tờ Wall Street Journal nói rằng, "Trên quả đât, 13,080 công ty lắp thêm khử muối cấp dưỡng ra hơn 12 tỷ gallon nước hằng ngày, theo Thương Hội Khử muối Quốc tế."
Kuwait relies on water desalination as a primary source of fresh water for drinking & domestic purposes.
An additional 28 gigawatts of direct geothermal heating capacity is installed for district heating, space heating, spas, industrial processes, desalination & agricultural applications in 2010.
Thêm 28 gigawatt năng lượng sưởi nóng địa nhiệt trực tiếp được lắp ráp đến hệ thống sưởi nóng, sưởi nóng, spa, quy trình công nghiệp, khử muối cùng ứng dụng nông nghiệp những năm 2010 .
Wave power is the capture of energy of wind waves to lớn bởi useful work – for example, electrithành phố generation, water desalination, or pumping water.
Năng lượng sóng là bài toán thu năng lượng của sóng hải dương để gia công gần như công bổ ích – ví dụ, tiếp tế năng lượng điện, khử muối trong nước hoặc bơm nước.
AIR-CONDITIONING, antifreeze, desalination, và sonar are inventions that have become widely known lớn mankind in the 20th century.
MÁY điều hòa bầu không khí, chất chống ướp đông lạnh, vươn lên là nước mặn thành nước ngọt và sô-mãng cầu là các phát minh sáng tạo được không ít fan biết đến vào cầm cố kỷ đôi mươi.
The simplest way to dispose of unpolluted brine from desalination plants & cooling towers is lớn return it baông xã khổng lồ the ocean.
Cách đơn giản độc nhất vô nhị để quăng quật quăng quật nước muối không trở nên ô uế từ các bên trang bị khử muối hạt cùng tháp điệu nhiệt độ là gửi nó quay trở về biển.
After being desalinized at Jubail, Saudi Arabia, water is pumped 200 miles (3trăng tròn km) inland though a pipeline to lớn the capital đô thị of Riyadh.
Sau khi được khử muối hạt tại Jubail, Ả Rập Xê Út, nước được bơm 200 dặm vào trong đất liền thông qua mặt đường ống tới thủ đô Riyadh.
Some countries, lượt thích Saudi Arabia, use energy-expensive desalination lớn solve sầu the problem of water shortages.
So I"d like you lớn image a mining industry in a way that one hasn"t existed before; imagine a mining industry that doesn"t mean defiling the Earth; imagine bacteria helping us bởi this by accumulating and precipitating & sedimenting minerals out of desalination brine.

Xem thêm: Giấy Tờ Cần Thiết Khi Đi Du Lịch Thái Lan Cần Giấy Tờ Gì, Đi Du Lịch Thái Lan Cần Giấy Tờ Gì


Tôi mong muốn các bạn thử hình dung một ngành công nghiệp khai khoáng Theo phong cách mà nó chưa từng mãi mãi trước đó; hãy tưởng tượng một ngành công nghiệp knhị khoáng không tiêu diệt Trái Đất; hãy tưởng tượng vi trùng để giúp đỡ họ khai khoáng bằng phương pháp tụ tập với kết tủa, và và lắng đọng hóa những khoáng sản ra khỏi nước muối trong quá trình khử mặn.
So what we"re doing at the moment is we"re accumulating metals like calcium, potassium & magnesium from out of desalination brine.
Những gì Shop chúng tôi đã làm hiện nay đó là tụ tập kim loại như là canxi, kali, magie thoát khỏi nước muối hạt từ quá trình khử.
The cost of desalination varies; Israel is now desalinating water for a cost of 53 cents per cubic meter, Singapore at 49 cents per cubic meter.
Israel hiện nay đang khử muối cho nước cùng với chi phí 53 cent từng mét kân hận, Singapore với giá 49 cent trên mét khối.
Desalinated water is expensive sầu in places that are both somewhat far from the sea và somewhat high, such as Riyadh và Harare.
About 50% of drinking water comes from desalination, 40% from the mining of non-renewable groundwater và 10% from surface water, especially in the mountainous southwest of the country.
Khoảng 50% nước uống tất cả nguồn gốc từ nước khử muối, 40% tới từ khai thác nước ngầm và 10% đến từ nước mặt phẳng (đặc trưng tại vùng núi non tây nam).
Although similarities to seawater or brackish water desalination exist, industrial brine treatment may contain chất lượng combinations of dissolved ions, such as hardness ions or other metals, necessitating specific processes & equipment.
Mặc cho dù tương đương cùng với nước biển lớn tuyệt nước khử muối hạt hiện hành, cách xử lý nước mặn công nghiệp tất cả đựng sự phối kết hợp độc nhất vô nhị của những ion tổng hợp, như các ion cứng hoặc kim loại không giống, cần được gồm quá trình và lắp thêm rõ ràng.
Since operation of the Diama Dam on the Senegal River began in 1988, experts have sầu observed a lowering of the water màn chơi, desalinization, and silting.
Trong khi, kể từ thời điểm Đập Diama bên trên sông Senegal được dứt vào năm 1988, những chuyên gia quan tiền sát thấy sự giảm đi của mực nước, khử muối hạt cùng lắng bùn.
Since the early 1980s, however, desalination plants, which render seawater suitable for domestic và industrial use, have provided about 60% of daily water consumption needs.

Xem thêm: Tải Game Nước Của Tôi Đâu 2 4H Y8, Game Nước Của Tôi Đâu 2


Kể trường đoản cú đầu xuân năm mới 1980, đơn vị đồ vật khử, tạo nên nước hải dương tương thích thực hiện mang lại công nghiệp cùng sinh hoạt đã cung ứng khoảng 60% số tiêu thụ nước mỗi ngày.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M