DECREASED BY LÀ GÌ

  -  
*
*

*
*

hầu hết các bạn luôn luôn “toát mồ hôi hột” mỗi khi “chinh chiến” task 1 vị chưa rèn luyện vô số phương pháp biểu đạt khác nhau lúc miêu tả chứng trạng “tăng”, “giảm” trên biểu đồ, dẫn đến cách viết lủng củng và lặp từ bỏ. Trong bài viết này, hanic.com.vn sẽ chia sẻ với chúng ta một số bí quyết diễn đạt khác nhau để tiện lợi vượt “cửa ải” task 1 nhé!

DECLINE

 a. Sử dụng động từ

Động tự không có trạng thái: dropped, went down, declined, decreased, fell,…Bản thân những đụng từ bỏ này chỉ đối chọi thuần diễn tả nghĩa “giảm”, bọn chúng bắt buộc đi thuộc các trạng từ để nhấn mạnh vấn đề trạng thái. Các trạng từ nhưng chúng ta nên thực hiện kia là: significantly, steeply, dramatically, substantially, sharply, gradually, slightly, remarkably, considerably, marginally, fractionally, slowly, rapidly, steadily,… Động trường đoản cú bao gồm trạng thái: Các hễ từ này cũng với nghĩa “giảm” tuy nhiên phiên bản thân nó sẽ bao hàm nghĩa nhấn mạnh vấn đề rộng, các bạn ko đề xuất sử dụng kèm cùng với các trang từ bỏ chỉ trang thái nữa. Chúng gồm những: collapsed, tumbled, slumped, plummeted, plunged, nose-drived,…

b. Sử dụng danh từ

Ngoài dùng những cồn trường đoản cú để diễn tả, chúng ta có thể áp dụng các danh trường đoản cú kèm theo cùng với một số tính tự để mô tả một cách đa dạng mẫu mã hơn:

a sharp/ steep fall,…

a gradual fall/ decrease,…

a sudden decrease/ plunge/ slump,…

a marked drop/ decline,…

c. Một số cách diễn đạt khác

– The price sank khổng lồ new low point

– The price went inkhổng lồ free fall

– There was a dip = the price dipped

– The price suffered/ experienced/ saw/ recorded/ witnessed/ show a steep/ sharp decline/decrease/ fall = There was a/an adj + N in the price

– The price fell/ went baông chồng to lớn the 2010 level

– The price fell lớn its lowest level

– The price gradually went down before expreriencing a sharp decline

– There was a slight decline in the price, followed by a sudden drop/ a collapse/ tumble/ plunge…

– There was a marked fall in the price = The price fell markedly (for a short period, etc)

– Sales of book made up a lower proportion

INCREASE

Tương trường đoản cú như vậy, Lúc biểu đạt sự tăng thêm của bảng biểu đồ dùng, chúng ta có thể sử dụng:

a. Sử dụng cồn từ

Verb không có trạng thái: went up, rose, picked up, grew, increased.


Bạn đang xem: Decreased by là gì


Xem thêm: Mẹ Bầu Ăn Gì Để Con Da Trắng Môi Đỏ, Xinh Như Thiên Thần? Bỏ Túi Ngay 8 Thực Phẩm Sau


Xem thêm: Tân Anh Hùng Xạ Điêu Hồ Ca, Anh Hùng Xạ Điêu (Phim Truyền Hình 2008)


Bản thân những đụng tự này chỉ đối chọi thuần mô tả nghĩa “tăng”, bắt buộc đi cùng những trạng tự để nhấn mạnh tinh thần. Các trạng tự nên sử dụng đó là: exponentially, steadily, rapidly, remarkably, sharply, significantly, dramatically, slightly…Verb bao gồm trạng thái: shot up, soared, surged, leaped, rocketed, accelerated. Các động tự này cũng sở hữu nghĩa “tăng” nhưng lại phiên bản thân nó vẫn bao quát nghĩa nhấn mạnh hơn.

b. Sử dụng danh từ

Danh trường đoản cú đi kèm với một số tính từ bỏ để mô tả một phương pháp đa dạng chủng loại hơn:

a sharp/ steady rise,…

a noticeable increase,…

a sharp increase/ growth/ leap,…

an significant rise,…

an upsurge

c. Một số biện pháp diễn đạt

– The price increased/ grew/ went up/ rose rapidly/ shot up

– The price soared/ leaped/ climbed lớn a new peak

– The price hit a peak/ reached a high/ reached a peak

– The price saw/ recorded/ experienced a high at (Eg. $200)

– The sale saw a noticeable turnaround (Doanh thu cải thiện tốt)

– A twofold/ threefold increase = doubled/ tripled/ quadrupled (vội vàng 4 lần)/ quintupled (vội 5 lần)

– The price climbed/ soared to lớn a peak

– Sale rose 5% = a 5% rise was recorded = Sale recorded/ saw a 5% rise

– The price recorded a 10-year high at $200 = hit a peak of $200 over the 10-year period