Danger là gì

  -  

sự nguy hiểm, nguy hiểm, 危險 là các bạn dạng dịch số 1 của "danger" thành giờ hanic.com.vnệt. Câu dịch mẫu: My creation was hopelessly flawed và indeed dangerous. ↔ thành công của ta bao gồm thiếu sót phệ và thực thụ nguy hiểm.


(obsolete) Ability lớn harm; someone's dominion or power to lớn harm or penalise. See In one's danger, below. <..>


My creation was hopelessly flawed and indeed dangerous.

Tác phẩm của ta có thiếu sót mập và thực sự nguy hiểm.


*

*

*

The fourth was Bat House, filled with dangerous shrieking bats, & the fifth was Razor House, filled with blades và razors that moved about of their own accord.

Bạn đang xem: Danger là gì


Nhà thứ tư là đơn vị Dơi, cất những nhỏ dơi nguy hiểm đã kêu ré, cùng nhà sản phẩm năm là bên Dao Cạo, cất đầy hầu hết lưỡi gươm với dao cạo trường đoản cú di chuyển.
Một số bạn phản đối bất kể sự tiêu giảm nào về hình ảnh sách báo khiêu dâm hoặc ma túy đầy nguy hiểm.
12 Psalm 143:5 indicates what Dahanic.com.vnd did when beset with danger and great trials: “I have remembered days of long ago; I have meditated on all your actihanic.com.vnty; I willingly kept myself concerned with the work of your own hands.”
12 Thi-thiên 143:5 cho thấy Đa-vít đã làm những gì khi liên tục gặp gỡ hiểm nguy và thử thách lớn: “Tôi nhớ lại các ngày xưa, tưởng mang đến mọi vấn đề Chúa đã làm, với suy-gẫm công-hanic.com.vnệc của tay Chúa”.
And when I talk to lớn judges around the United States, which I vì chưng all the time now, they all say the same thing, which is that we put dangerous people in jail, and we let non-dangerous, nonhanic.com.vnolent people out.
Và khi thủ thỉ với các thẩm phán trên khắp nước Mỹ, đó là điều tôi đang làm, họ hồ hết nói kiểu như nhau, rằng bọn họ tống giam các kẻ nguy hiểm, và thả những người không nguy hiểm, không bạo lực ra.
And at various points in His ministry, Jesus found Himself threatened & His life in danger, ultimately submitting to the designs of ehanic.com.vnl men who had plotted His death.
Và vào vài thời điểm khác nhau trong giáo vụ của Ngài, Chúa Giê Su sẽ thấy bao gồm Ngài bị rình rập đe dọa và mạng sinh sống của Ngài lâm nguy, sau cùng ngã gục dưới mưu kế của không ít người tà ác đang hoạch định cái chết của Ngài.
For example, a book about African religion states: “Belief in the function & dangers of bad magic, sorcery và witchcraft is deeply rooted in African life . . .
Thí dụ, một cuốn sách về tôn giáo sinh sống Phi Châu tuyên bố: “Sự tin tưởng vào tác dụng và mối nguy hiểm của một số loại ma thuật độc ác, yêu thương thuật với phép phù thủy bén rễ sâu trong đời sống fan Phi Châu...
Thật nguy hiểm biết bao khi nghĩ rằng chúng ta có thể vượt quá số lượng giới hạn của pháp luật mà tránh khỏi sự trừng phạt!
Later in the story she faces the danger of losing her firstborn child unless she can guess the name of the magical creature who helped her in this impossible task.

Xem thêm: Bộ Đồ Chơi Rút Gỗ: Những Cách Chơi Bộ Đồ Chơi Rút Gỗ, Hướng Dẫn Cách Chơi Trò Chơi Rút Gỗ, Xếp Gỗ Số


Về sau trong mẩu truyện này, bạn nữ đang lâm nguy do sẽ buộc phải mất đứa con đầu lòng của chính mình trừ lúc nàng có thể đoán ra tên của người có phép thần thông đã giúp nàng trong trọng trách khó triển khai này.
The stoning ritual is the last major ritual & is often regarded as the most dangerous part of the Hajj, with its large crowds, confined spaces, và tight scheduling.
Các nghi lễ ném đá là nghi lễ lớn sau cùng và thường xuyên được xem như là nguy hiểm tuyệt nhất của Hajj, với một đám đông lớn, không khí hạn chế, với lịch trình quá chặt chẽ.
That fence was there khổng lồ protect you, yet you broke through it and you have eaten so much wheat that your life is in danger.’
Cái hàng rào ở kia để bảo vệ cho mi, vậy nhưng mà mi phá rào với mi đã ăn nhiều lúa mì mang lại nỗi mạng sống của mi đang lâm nguy.’
Unlike grizzly bears, which became a subject of fearsome legend among the European settlers of North America, American đen bears were rarely considered overly dangerous, even though they lived in areas where the pioneers had settled.
Không y như gấu xám Bắc Mỹ, mà đang trở thành một chủ thể của truyền thuyết đáng sợ giữa những người định cư châu Âu ngơi nghỉ Bắc Mỹ, gấu đen hiếm lúc bị đánh giá là vượt nguy hiểm, tuy nhiên chúng sống ở đông đảo nơi bao hàm người đầu tiên định cư.
It has also been placed on the menu of World Heritage in Danger as it is suffering from damages due lớn water leaks.
Nhà thờ này cũng khá được đưa vào list di sản trái đất bị rình rập đe dọa vì nó bị lỗi hại do sự thất thoát nước vào trong.
Even though workers had khổng lồ complete dangerous tasks & some ultimately lost their lives for the sake of demonstrating the country’s capabilities, hanic.com.vnnylon thus served as a reinforcement of the party’s ideological command & the Kim family’s rule.
Mặc dù người công nhân phải ngừng các trọng trách nguy hiểm cùng một số ở đầu cuối đã đánh mất mạng sống của họ để chứng tỏ khả năng của khu đất nước, hanic.com.vnnylon vì chưng đó giao hàng như một sự củng thay cho bốn tưởng của Đảng với quy tắc của gia đình Kim.
(Matthew 24:21) We can rest assured, though, that God’s chosen ones and their associates will not be in the danger zone, at risk of being killed.

Xem thêm: Một Số Trò Chơi Hội Chợ Thêm Nổi Bật Và Sôi Động, Khu Trò Chơi Hội Chợ


Tuy nhiên, bạn cũng có thể chắc chắn rằng những người dân được chọn của Đức Chúa Trời và những người dân kết hợp với họ sẽ không nằm trong vòng nguy hiểm vì có thể bị giết.
Danh sách tầm nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M