CONTENTED LÀ GÌ

  -  
contented tiếng Anh là gì?

contented tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng contented trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Contented là gì


Thông tin thuật ngữ contented tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

*
contented(phát âm có thể chưa chuẩn)
Hình ảnh cho thuật ngữ contented

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Anh-ViệtThuật Ngữ Tiếng AnhViệt-ViệtThành Ngữ Việt NamViệt-TrungTrung-ViệtChữ NômHán-ViệtViệt-HànHàn-ViệtViệt-NhậtNhật-ViệtViệt-PhápPháp-ViệtViệt-NgaNga-ViệtViệt-ĐứcĐức-ViệtViệt-TháiThái-ViệtViệt-LàoLào-ViệtViệt-ĐàiTây Ban Nha-ViệtĐan Mạch-ViệtẢ Rập-ViệtHà Lan-ViệtBồ Đào Nha-ViệtÝ-ViệtMalaysia-ViệtSéc-ViệtThổ Nhĩ Kỳ-ViệtThụy Điển-ViệtTừ Đồng NghĩaTừ Trái NghĩaTừ điển Luật HọcTừ Mới

Định nghĩa - Khái niệm

contented tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ contented trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ contented tiếng Anh nghĩa là gì.

Xem thêm: Guide Tướng Master Yi Mùa 10: Cách Đánh Yi Rừng Mid Top Mạnh Nhất

contented /kən"tentid/* tính từ- bằng lòng, vừa lòng, hài lòng, vừa ý, toại nguyện, mãn nguyện, thoả mãn=to keep someone contented+ làm vừa lòng aicontent /"kɔntent/* danh từ, (thường) số nhiều- nội dung=the contents of a letter+ nội dung một bức thư- (chỉ số ít) sức chứa, sức đựng, dung tích, dung lượng (bình, hồ, ao...); thể tích (khối đá...); diện tích, bề mặt (ruộng...)=the content of a cask+ dung lượng một cái thùng- lượng, phân lượng=the sugar content per acre of beer+ lượng đường thu hoạch trên một mẫu Anh củ cải=the ester content of an oil+ (phân) lượng este trong một chất dầu!table of contents- (xem) table* danh từ- sự bằng lòng, sự vừa lòng, sự hài lòng, sự vừa ý, sự toại nguyện, sự mãn nguyện, sự thoả mãn=to one"s heart"s content+ thoả mãn; vừa lòng mãn ý- sự bỏ phiếu thuận (thượng nghị viện Anh)- (số nhiều) những phiếu thuận; những người bỏ phiếu thuận=supposing the number of contents and not contents are strictly equal+ giả dụ rằng số phiếu thuận và số phiếu chống đúng bằng nhau* tính từ- bằng lòng, vừa lòng, hài lòng, vừa ý, toại nguyện, mãn nguyện, thoả mãn=to be content with something+ vừa lòng cái gì- sẵn lòng, vui lòng=I am content to go of you want mr to+ tôi sẵn sàng (vui lòng) đi nếu anh muốn- thuận (thượng nghị viện Anh)=content+ thuận=not content+ chống* ngoại động từ- làm bằng lòng, làm vừa lòng, làm đẹp lòng, làm vui lòng, làm vừa ý, làm đẹp ý, làm mãn nguyện, thoả mãn=to content oneself with something+ bằng lòng vậy với cái gì=to content oneself with doing something+ bằng lòng cái gìcontent- (Tech) nội dung; dung tích; lượngcontent- dung, dung lượng- c. of a point set dung lượng của một tập hợp điểm- frequency c. phổ tần xuất- information c. lượng thông tin

Thuật ngữ liên quan tới contented

Tóm lại nội dung ý nghĩa của contented trong tiếng Anh

contented có nghĩa là: contented /kən"tentid/* tính từ- bằng lòng, vừa lòng, hài lòng, vừa ý, toại nguyện, mãn nguyện, thoả mãn=to keep someone contented+ làm vừa lòng aicontent /"kɔntent/* danh từ, (thường) số nhiều- nội dung=the contents of a letter+ nội dung một bức thư- (chỉ số ít) sức chứa, sức đựng, dung tích, dung lượng (bình, hồ, ao...); thể tích (khối đá...); diện tích, bề mặt (ruộng...)=the content of a cask+ dung lượng một cái thùng- lượng, phân lượng=the sugar content per acre of beer+ lượng đường thu hoạch trên một mẫu Anh củ cải=the ester content of an oil+ (phân) lượng este trong một chất dầu!table of contents- (xem) table* danh từ- sự bằng lòng, sự vừa lòng, sự hài lòng, sự vừa ý, sự toại nguyện, sự mãn nguyện, sự thoả mãn=to one"s heart"s content+ thoả mãn; vừa lòng mãn ý- sự bỏ phiếu thuận (thượng nghị viện Anh)- (số nhiều) những phiếu thuận; những người bỏ phiếu thuận=supposing the number of contents and not contents are strictly equal+ giả dụ rằng số phiếu thuận và số phiếu chống đúng bằng nhau* tính từ- bằng lòng, vừa lòng, hài lòng, vừa ý, toại nguyện, mãn nguyện, thoả mãn=to be content with something+ vừa lòng cái gì- sẵn lòng, vui lòng=I am content to go of you want mr to+ tôi sẵn sàng (vui lòng) đi nếu anh muốn- thuận (thượng nghị viện Anh)=content+ thuận=not content+ chống* ngoại động từ- làm bằng lòng, làm vừa lòng, làm đẹp lòng, làm vui lòng, làm vừa ý, làm đẹp ý, làm mãn nguyện, thoả mãn=to content oneself with something+ bằng lòng vậy với cái gì=to content oneself with doing something+ bằng lòng cái gìcontent- (Tech) nội dung; dung tích; lượngcontent- dung, dung lượng- c. of a point set dung lượng của một tập hợp điểm- frequency c. phổ tần xuất- information c. lượng thông tin

Đây là cách dùng contented tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Xem thêm: Down Game Nông Trại Hấp Dẫn, Farmville 2: Đồng Quê Vẫy Gọi

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ contented tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập hanic.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới. Bạn có thể xem từ điển Anh Việt cho người nước ngoài với tên Enlish Vietnamese Dictionary tại đây.

Từ điển Việt Anh

contented /kən"tentid/* tính từ- bằng lòng tiếng Anh là gì? vừa lòng tiếng Anh là gì? hài lòng tiếng Anh là gì? vừa ý tiếng Anh là gì? toại nguyện tiếng Anh là gì? mãn nguyện tiếng Anh là gì? thoả mãn=to keep someone contented+ làm vừa lòng aicontent /"kɔntent/* danh từ tiếng Anh là gì? (thường) số nhiều- nội dung=the contents of a letter+ nội dung một bức thư- (chỉ số ít) sức chứa tiếng Anh là gì? sức đựng tiếng Anh là gì? dung tích tiếng Anh là gì? dung lượng (bình tiếng Anh là gì? hồ tiếng Anh là gì? ao...) tiếng Anh là gì? thể tích (khối đá...) tiếng Anh là gì? diện tích tiếng Anh là gì? bề mặt (ruộng...)=the content of a cask+ dung lượng một cái thùng- lượng tiếng Anh là gì? phân lượng=the sugar content per acre of beer+ lượng đường thu hoạch trên một mẫu Anh củ cải=the ester content of an oil+ (phân) lượng este trong một chất dầu!table of contents- (xem) table* danh từ- sự bằng lòng tiếng Anh là gì? sự vừa lòng tiếng Anh là gì? sự hài lòng tiếng Anh là gì? sự vừa ý tiếng Anh là gì? sự toại nguyện tiếng Anh là gì? sự mãn nguyện tiếng Anh là gì? sự thoả mãn=to one"s heart"s content+ thoả mãn tiếng Anh là gì? vừa lòng mãn ý- sự bỏ phiếu thuận (thượng nghị viện Anh)- (số nhiều) những phiếu thuận tiếng Anh là gì? những người bỏ phiếu thuận=supposing the number of contents and not contents are strictly equal+ giả dụ rằng số phiếu thuận và số phiếu chống đúng bằng nhau* tính từ- bằng lòng tiếng Anh là gì? vừa lòng tiếng Anh là gì? hài lòng tiếng Anh là gì? vừa ý tiếng Anh là gì? toại nguyện tiếng Anh là gì? mãn nguyện tiếng Anh là gì? thoả mãn=to be content with something+ vừa lòng cái gì- sẵn lòng tiếng Anh là gì? vui lòng=I am content to go of you want mr to+ tôi sẵn sàng (vui lòng) đi nếu anh muốn- thuận (thượng nghị viện Anh)=content+ thuận=not content+ chống* ngoại động từ- làm bằng lòng tiếng Anh là gì? làm vừa lòng tiếng Anh là gì? làm đẹp lòng tiếng Anh là gì? làm vui lòng tiếng Anh là gì? làm vừa ý tiếng Anh là gì? làm đẹp ý tiếng Anh là gì? làm mãn nguyện tiếng Anh là gì? thoả mãn=to content oneself with something+ bằng lòng vậy với cái gì=to content oneself with doing something+ bằng lòng cái gìcontent- (Tech) nội dung tiếng Anh là gì? dung tích tiếng Anh là gì? lượngcontent- dung tiếng Anh là gì? dung lượng- c. of a point set dung lượng của một tập hợp điểm- frequency c. phổ tần xuất- information c. lượng thông tin