CHÚNG SINH LÀ GÌ

  -  
*
*
Chúng sanh bao gồm chúng hữu tình và chúng vô tình. Chúng hữu tình là những chúng sanh có tình cảm và lý trí; trong lúc chúng vô tình là những chúng sanh không gồm tình cảm và lý trí. Như vậy, hữu tình chúng sanh là những chúng sanh có tâm thức; trong khi vô tình chúng sanh tự sinh tồn bằng chính khung hình của bản thân và hồ hết gì rước được từ ánh nắng mặt trời, đất và không khí. Thực vật không dược xem như là loài hữu tình vì chúng không có tâm thức. Chúng sanh nói chung, bao gồm cả vương quốc thảo mộc (những chúng sanh vô tình); tuy nhiên, trường đoản cú “sattva” giới hạn nghĩa trong những chúng sanh có lý lẽ, tâm thức, cảm thọ; tuyệt những chúng sanh có tri giác, nhạy cảm, sức sống, và lý trí. Theo Phật giáo, bất kể sinh đồ gia dụng có thần thức và sống trong lục đạo (trời, người, a-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, và địa ngục). Có thể nói rằng rằng vớ cả chúng sanh đều gồm tánh giác hay Phật Tánh. Từ bỏ “Chúng sanh” nói tới tất cả hầu như vật có đời sống. Mỗi sinh vật mang lại với cõi đời này là hiệu quả của nhiều nguyên nhân và điều kiện khác nhau. đầy đủ sinh thiết bị nhỏ nhất như con loài kiến hay nhỏ muỗi, hay trong cả những ký sinh trùng thiệt nhỏ, số đông là những chúng sanh. Tuy nhiên, nhiều phần chúng sanh là những phàm nhân ngu dốt tối tăm, luôn xét mìnhlà một kẻ phàm phu đầy tham sảnh si, cùng với vô số tội lỗi chất ông xã trong quá khứ, hiện tại và vị lai, từ kia sanh lòng tàm quí, rồi phát nguyện tu tâm sửa tánh, sám hối, ăn năn, y theo lời Phật Tổ đã dạy mà hành trì, tu tập, như là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, vân vân, mong cho nghiệp chướng chóng được tiêu trừ, mau bước lên bờ giác trong một tương lai rất gần.

Bạn đang xem: Chúng sinh là gì

 

Trong triết lý Phật giáo, chúng sanh là một sinh vật có lý trí, nghĩa là sinh trang bị ấy biết được những điều gì đang xãy ra quanh mình và có khả năng suy tưởng. Trong văn học tâm lý của Phật giáo, để triển khai một chúng hữu tình phải có đầy đủ năm thứ: 1) cảm thọ, 2) suy tưởng phân biệt, 3) hành uẩn, 4) tác ý, 5) cảm xúc. Chúng sanh có nhiều các loại dị biệt, cơ mà nói chung chỉ bao gồm hai loại là thiện cùng ác, và mỗi thứ đầy đủ khác nhau. Mỗi lắp thêm tạo rất nhiều nghiệp riêng, rồi lâu những quả báo riêng. Nói chung, vớ cả chúng sanhđều làm việc trong pháp Ngũ Uẩn. Mỗi chúng sanh là sự kết hợp của đa số thành tố, gồm thể phân biệt thành năm phần: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bởi đó, chúng sanh nầy không không giống với chúng sanh khác, và con người bình thường không không giống với những bậc Thánh nhân. Nhưng lại do bản chất và hình thể của năm yếu tốtồn tại trong từng cá thể được thành lập, nên chúng sanh nầy gồm khác với chúng sanh khác, con ngườibình thường có khác với các bậc Thánh. Sự kết hợp năm uẩn nầy là kết trái của nghiệp và thay đổi từng sát na, nghĩa là chuyển hóa, thành tố mới thay mang lại thành tố cũ đã tan chảy hoặc thay đổi mất. Năm uẩnđược kết hợp sẽ thành một hữu tình từ vô thủy, hữu tình ấy đã tạo nên nghiệp cùng với sự chấp thủ định kiến của cái ngã và xẻ sở. Sự hiểu biết của vị ấy bị bóp méo hoặc bịt mờ bởi vô minh, buộc phải không thấy được chân lý của từng sát na kết hợp và tan chảy của từng thành phần trong năm uẩn. Mặt khác, vị ấy bị chi phối bởi bản chất vô thường của chúng. Một người thức tỉnh với sự hiểu biết với phương pháp tu tậpcủa Đức Phật sẽ giác ngộ được bản chất của chư pháp, nghĩa là một hữu tình chỉ do năm uẩn kết hợplại và không tồn tại một thực thể thường hằng hoặc bất biến nào gọi là linh hồn cả.

 

Theo Phật giáo, trên phương diện thể chất, gồm bốn loại chúng sanh, bao gồm cả loài hữu tình và vô tình: loài bay, loại bơi, chủng loại đi bởi chân và thảo mộc. Tất cả những loài bao gồm máu và thở bằng phổi phần đa gọi là “thú”, trong những lúc đó thảo mộc bao gồm, cỏ cây, và những loài cây trổ bông. Tư loại chúng sanh này từ bỏ đâu tới? Nguyên thủy của chúng là đâu? Theo Phật giáo, nguyên thủy của nhất thiết bọn chúng sanh là Phật Tánh. Nếu không có Phật Tánh, gần như thứ đều triệt tiêu. Phật tánh là thứ duy nhất đã lưu truyền qua hàng ngàn thế hệ mà ko bị tiêu diệt. Từ Phật tánh phát khởi các chúng sanh Bồ Tát, Thanh Văn, chư Thiên, A Tu La, con người, thú vật, ngạ quỷ và địa ngục. Đây là những chúng sanh trong mười pháp giới, cùng mười pháp giới chưa từng bóc rời ra khỏi tâm này. Nhất niệm duy tâm cũng là hạt giống của Phật Tánh. Nhất chân niệm là một tên hotline khác của Phật Tánh. Tư loại chúng sanh nầy bao gồm loài thai sanh, tức chủng loại sanh bởi thai; loài noãn sanh, tức loài sanh bởi trứng; loài thấp sanh, tức loài sanh từ nơi ẩm thấp; với loài hóa sanh, tức chủng loại từ biến hóa mà sanh ra.

 

Theo Kinh Lăng Già, về quan điểm tôn giáo, có năm phong cách chúng sanh. Thứ nhất là các chúng sanhthuộc hàng Thanh Văn được chứng ngộ khi nghe được những học thuyết về những Uẩn, Giới, Xứ, tuy thế lại không đặc biệt lưu tâm đến lý nhân quả; các ngài đã giải thoát đuợc sự trói buộc của các phiền nãonhưng vẫn chưa đoạn diệt được tập khí của mình. Họ đạt được sự thể chứng Niết Bàn, và an trú trong trạng thái ấy, họ tuyên bố rằng bọn họ đã chấm dứt sự hiện hữu, đạt được đời sống phạm hạnh, toàn bộ những gì cần phải làm đã được làm, họ sẽ không còn còn tái sinh nữa. Phần nhiều vị nầy đã đạt được tuệ kiếnvề sự phi hiện hữu của “ngã thể” trong một con người, mà lại vẫn chưa thấy hết sự phi hiện hữutrong các sự vật. Hồ hết nhà lãnh đạo triết học nào tin vào một đấng sáng tạo hay tin vào “linh hồn” cũng có thể được xếp vào quý phái nầy. Thứ nhì là những chúng sanh thuộc hàng Bích bỏ ra Phật bao gồm những vị hết sức lưu tâm đến rất nhiều gì dẫn chúng ta đến sự thể chứng quả vị Bích đưa ra Phật. Bọn họ lui vào sống độc cư và không dính dáng gì đến các sự việc trên đời nầy. Khi bọn họ nghe nói rằng Đức Phật hiện thân ra thành nhiều hình tướng khác nhau, khi thì nhiều thân, lúc thì một thân, thi triển thần thông thì họ nghĩ rằng đây là dành cho sang trọng của chính họ bắt buộc họ vô cùng ưa thích những lắp thêm ấy mà đi theo và chấp nhận chúng. Thứ ba là những chúng sanh thuộc hàng Như Lai, tức rất nhiều vị rất có thể nghe thuyết giảng về những chủ đề như những biểu hiện của tâm hay cảnh giới siêu việt của A Lại Da mà từ bỏ đấy khởi sinh thế giới của những đặc thù nầy, nhưng lại chư vị lại có thể không cảm thấy chút nào ngạc nhiênhay sợ hãi. Những chúng sanh trong đẳng cấp Như Lai có thể được chia thành ba loại: phần nhiều vị đã đạt được tuệ kiến thấu suốt chân lý rằng không có một thực thể đặc thù nào phía sau những gì mà tín đồ ta nhận thức; số đông vị biết rằng bao gồm một nhận thức tức thời về chân lý trong tâm thức sâu bí mật nhất của con người; hầu hết vị nhận thức rằng ngoài thế giới này còn có vô số Phật độ rộng lớn bao la. Thứ tư là những chúng sanh không trực thuộc đẳng cấp rõ ràng nào, tức những chúng sanh có bản chất bất định, bởi những chúng sanh nào thuộc sang trọng nầy có thể nhập vào 1 trong những ba đẳng cấp và sang trọng vừa nói trên tùy theohoàn cảnh của mình. Thiết bị năm là những chúng sanh vượt ra ngoài các phong cách trên. Hãy còn một phong cách khác nữa của những chúng sanh không thể được bao gồm trong bất cứ đẳng cấp nào trong bốn quý phái vừa nói trên; do họ không thể mong mong muốn cái gì để giải thoát, với vì không có mong hy vọng ấy đề xuất không có giáo lý nào có thể nhập vào lòng chúng ta được. Tuy nhiên, bao gồm hai nhóm phụ thuộc nhóm nầy với cả hai đội nầy số đông được điện thoại tư vấn là Nhất Xiển Đề. Xiển đề là giờ đồng hồ Phạn có nghĩa là “tín bất cụ” (hay không đủ niềm tin) với “thiếu thiện căn.” tự Bắc Phạn tức là “Niềm tin không trọn vẹn,” xuất xắc “thiếu thiện căn.” Một loại chúng sanh đã cắt đứt tất cả thiện căn và không còn hy vọng đạt thành Phật quả nữa. Tình trạng “xiển đề” đã từng có lần là một chủ đề bàn luận trong Phật giáo vùng Đông Á, vài nhóm cho rằng xiển đề không thể nào thành Phật, nhóm khác xác nhận rằng tất cả chúng sanh, bao gồm xiển đề, phần đông có Phật tánh và chính vì thế có thể tái lập thiện căn. Xiển đề cũng rất có thể là một vị Tỳ Kheo không chịu vào Niết Bàn mà làm việc lại trần thế để tế độ chúng sanh. Xiển Đề còn tất cả nghĩa là đoạn thiện căn giả, tức là người không có ý hướng giác ngộ Phật, kẻ thù của thiện pháp. Bạn cắt đứt mọi thiện căn. Nhất Xiển Đề là hạng người cùng hung cực ác, mất hết tất cả các căn lành, cần thiết nào giáo hóa khiến cho họ tu hành chi được hết. Tuy nhiên, Nhất Xiển Đề cũng áp dụng cho Bồ Tát nguyện không thành Phật cho đến khi như thế nào tất cả chúng sanh đều được cứu độ. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nhắc Mahamati: “Này Mahamati, vị Bồ Tát nhất xiển đề biết rằng toàn bộ sự vật phần nhiều ở trong Niết Bàn từ lúc khởi thỉ, phải vẫn giữ lại mãi không nhập Niết Bàn.” Như vậy, xiển đề có thể là những người đã từ bỏ tất cả các thiện căn, hay phần nhiều người phỉ báng các học thuyết dành mang đến chư Bồ Tát mà bảo rằng các học thuyết ấy không phù hợp với kinh chính sách cũng như học thuyết giải thoát. Vày sự phỉ báng nầy, chúng ta tự cắt đứt mọi thiện căn và thiết yếu nào vào được Niết Bàn. Xiển Đề cũng có thể là những người dân lúc đã nguyện độ tận chúng sanh ngay từ dịp mới bắt đầu cuộc tu hành của họ. Họ có những vị Bồ Tát mong muốn đưa vớ cả chúng sanh đến Niết Bàn mà tự mình thì từ chối cái hạnh phúc ấy. Từ thời gian khởi sự đạo nghiệp của mình, những ngài đã nguyện rằng cho đến khi mọi chúng sanh của họ được gửi đến an hưởng hạnh phúc vĩnh cửu của Niết Bàn, họ sẽ không rời cuộc đời khổ nhức nầy, mà lại phải hành động một cách kiên trì với mọi phương tiện có thể được để hoàn tất sứ mạng của mình. Nhưng vì vũ trụ còn tiếp tục hiện hữu thì sẽ không tồn tại sự chấm dứt cuộc sống, cho nên các vị nầy có thể không bao tiếng có cơ hội để hoàn tất công việc mà tịnh trú trong Niết Bàn tĩnh lặng. Cơ may cũng đến cho tất cả những người phỉ báng Bồ tát thừa khi dựa vào lực trì gia hộ của chư Phật, mà cuối cùng họ theo Đại thừa và do tích tập thiện nghiệp mà nhập Niết Bàn, vày chư Phật luôn luôn luôn hành động vì lợi ích của tất cả mọi chúng sanh dù chúng sanh có nạm nào đi nữa. Nhưng đối với các vị Bồ Tát, không bao giờ nhập Niết Bàn vì các ngài có tuệ giác sâu xa, quan sát suốt bản chất của các sự thiết bị là gần như thứ dù sẽ như thế, vốn vẫn nghỉ ngơi ngay trong Niết Bàn. Như vậy chúng ta biết đâu là vị trí của chư vị Bồ tát trong công việc vô tận của những ngài là dẫn dắt không còn thảy chúng sanhđến trú xứ tối hậu.

Xem thêm: Game Thiên Lông Bát Bộ Mobile, Tải Game Thiên Long Bát Bộ 3D Mobile Của Vng

 

Theo Kinh Đại Duyên và Kinh Phúng Tụng trong Trường bộ Kinh, tất cả bảy loại chúng sanh: có loại chúng sinh hữu tình, thân sai biệt và tưởng sai biệt, như loài người, một số chư Thiên và một số thuộc đọa xứ; có loại chúng sinh hữu tình thân sai biệt nhưng tưởng đồng loại, như Phạm Thiên chúng vừa bắt đầu sanh lần thứ nhất (hay bởi tu sơ thiền); có loại chúng sinh hữu tình thân đồng loại, tuy vậy tưởng sai biệt, như chư Quang Âm Thiên; tất cả loại chúng sanh hữu tình thân đồng loại và tưởng đồng loại, như chư Thiên cõi trời Biến Tịnh; có loại chúng sanh hữu tình vượt khỏi đều tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về sân, không tác ý đến các tướng sai biệt, chứng Không Vô Biên Xứ; có loại chúng sinh hữu tình vượt khỏi hoàn toàn Không vô hạn Xứ, nghĩ rằng: “Thức là vô biên,” và chứng Thức vô hạn Xứ; và gồm loại chúng sanh hữu tình vượt khỏi hoàn toàn Thức vô hạn Xứ, suy nghĩ rằng: “Không có vật gì cả,” cùng chứng Vô mua Xứ. Còn tồn tại bảy loại hiện hữu trong thế giới loài người hay trong bất cứ dục giới nào. Đó là địa ngục hữu tình, súc sanh hữu tình, ngạ quỷ hữu tình, thiên hữu tình, nhơn hữu tình, nghiệp hữu tình, và thân trung ấm hữu tình. Ngoài ra, còn có bảy loại chúng sanh khác nữa: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, nhơn, phi nhơn, và thiên. Theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, lại có tám loại chúng sanh: thiên, long, dạ xoa, a tu la, ca lâu la, khẩn na la, càng thát bà, và ma hầu la già.

 

Theo truyền thống Phật giáo, sanh hữu gồm chín loại. Thứ nhất là dục hữu tình, có nghĩa là loại chúng sanhcó dục vọng; máy nhì là sắc hữu tình, có nghĩa là loại chúng sanh có sắc; thứ ba là vô nhan sắc hữu tình, tức loại chúng sanh vô sắc; thứ bốn là tưởng hữu tình, tức loại chúng sanh có tưởng; sản phẩm năm là vô tưởng hữu tình, tức loại chúng sanh không tất cả tưởng; thiết bị sáu là phi tưởng phi phi tưởng hữu tình, tức loại chúng sanh không có tưởng nhưng cũng không có không tưởng; sản phẩm bảy là hữu nhất uẩn tình, tức loại chúng sanh có một uẩn; vật dụng tám là hữu tứ uẩn tình, tức loại chúng sanh có tứ uẩn; và thứ chín là hữu tìnhngũ uẩn, tức loại chúng sanh có năm uẩn. Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường bộ Kinh, tất cả chín loại hữu tình khác: loài hữu tình có thân sai biệt, tưởng sai biệt như loài người và một số chư Thiên; loài hữu tình có thân sai biệt, tưởng đồng nhất như Phạm chúng Thiên khi mới tái sanh; loài hữu tình có thân đồng nhất, tưởng sai biệt như Quang Âm Thiên; loài hữu tình có thân đồng nhất, tưởng đồng nhất nhưTịnh Cư Thiên; loài hữu tình không gồm tưởng, không có thọ như chư Vô Tưởng Thiên; loài hữu tình đã hội chứng được (ở cõi) Không vô biên Xứ; loài hữu tình đã bệnh được (ở cõi) Thức vô biên Xứ; loài hữu tình đã triệu chứng (ở cõi) Vô cài Xứ; và loài hữu tình đã bệnh (ở cõi) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.

Xem thêm: Sau Khi Lột Mụn Nên Làm Gì, Lột Mụn Cám Xong Nên Làm Gì

 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bảy, Đức Phật đã đề cập ngài A Nan về mười hai nhiều loại chúng sanh: 1) Loài noãn sanh, tức chủng loại sanh ra bởi trứng. Bởi nhân thế giới hư vọng luân hồi, động điên đảo, hòa hợp với khí thành tám vạn bốn nghìn loài bay, bơi loạn tưởng. Vì thế nên gồm loài trường đoản cú trứng sinh, lưu chuyển trong các quốc độ, như loài cá, chim, rùa, rắn, đầy dẫy trong thế giới. 2) Loài thai sinh, tức loài sanh ra bằng thao. Bởi nhân thế giới tạp nhiễm luân hồi, dục điên đảo, hòa hợp thành tám vạn tứ nghìn loài hoành thụ, loạn tưởng. Bởi thế nên có loài từ thai sinh, như người, vật, tiên, rồng, đầy dẫy khắp thế giới. 3) Loài thấp sinh, tức loài sanh ra từ bỏ nơi ẩm thấp. Bởi nhân thế giới chấp trước luân hồi, thù điên đảo, hòa hợp khí lạnh thành tám vạn bốn nghìn loài phiên phúc loạn tưởng. Do vậy nên bao gồm loài từ chỗ ẩm thấp sinh, như các loài trùng, sâu bọ, vân vân, lưu chuyển đầy dẫy quốc độ. 4) Loài hóa sinh, tức loại được biến hóa từ loài nầy sang loại khác. Bởi nhân thế giới biến dịch luân hồi, giả điên đảo, hòa hợp xúc thành tám vạn tứ nghìn loạn tưởng tân cố. Như vậy gồm loài tự biến hóa sinh, như loài cố vỏ, thoát xác cất cánh đi, lưu chuyển đầy dẫy quốc độ. 5) Loài sắc tướng sanh, tức loài sanh ra từ sắc tướng. Bởi nhân thế giới lưu lại ngại luân hồi, chướng điên đảo, hòa hợp chấp trước thành tám vạn tư nghìn tinh diệu loạn tưởng, như vậy nên bao gồm loài sắc tướng sanh, như loài tinh minh, xấu tốt, lưu chuyển đầy dẫy trong quốc độ. 6) Loài vô sắc tướng sanh, tức loài được sanh ra từ vô sắc tướng. Bởi nhân thế giới tiêu tản luân hồi, hoặc điên đảo, hòa hợp u ám thành tám vạn tư nghìn âm ẩn loạn tưởng. Như vậy nên có loài vô sắc sinh, như loài ko tản tiêu trầm lưu chuyển đầy dẫy trong quốc độ. 7) loại tưởng tướng mạo sanh, tức chúng sanh được sinh ra từ bỏ tưởng tướng. Bởi nhân thế giới vọng tưởngluân hồi, ảnh điên đảo, hòa hợp với ‘nhớ’ thành tám vạn tư nghìn tiềm kiết loạn tưởng. Bởi vậy nên tất cả loài tưởng tướng mạo sanh, như là quỷ thần, tinh linh, lưu chuyển đầy dẫy trong quốc độ. 8) Loài vô tưởngsanh, hay chúng sanh được sinh ra từ vô tưởng. Bởi nhân thế giới ngu độn luân hồi, si điên đảo, hòa hợp ngu ngoan, thành tám vạn bốn nghìn khô khan loạn tưởng. Vì vậy nên bao gồm loài vô tưởng sinh, như loại tinh thân hóa ra thảo mộc kim thạch, lưu chuyển đầy dẫy quốc độ. 9) loại chẳng phải có sắc tướngsinh, tốt loại chúng sanh chẳng bắt buộc có sắc tướng mà được sinh ra. Bởi nhân thế giới tương đãi luân hồi, ngụy điên đảo, hòa hợp nhiễm thành tám vạn tư nghìn nhân y loạn tưởng. Như vậy yêu cầu có những loài chẳng bắt buộc có sắc tướng sinh, như loại thủy mẫu, lưu chuyển đầy dẫy quốc độ. 10) Loài chúng sanhchẳng phải vô sắc sinh nhưng mà được sanh ra. Bởi nhân thế giới tương dẫn luân hồi, tính điên đảo, hòa hợpvới phù chú mà thành tám vạn tư nghìn hô triệu loạn tưởng. Do vậy nên gồm loài chẳng phải không sắc sinh, như loại yểm chú, lưu chuyển đầy dẫy quốc độ. 11) loài chẳng phải bao gồm tưởng sinh, xuất xắc loại chúng sanh chẳng đề nghị vì bao gồm tưởng cơ mà được sinh ra. Bởi nhân thế giới phù hợp vọng luân hồi, vỏng điên đảo, hòa hợp với những chất khác thành tám vạn tứ nghìn hồi hỗ loạn tưởng. Như vậy yêu cầu có các loài chẳng phải bao gồm tưởng sinh, như loài tình nhân lao, lưu giữ chuyễn đầy dẫy quốc độ. 12) loại chẳng phải không tưởng sinh, giỏi loại chúng sanh chẳng bắt buộc vì không có tưởng cơ mà được sanh ra. Bởi nhân thế giới oán hại luân hồi, sát điên đảo, hòa hợp quái thành tám vạn tứ nghìn loài tưởng ăn thịt cha mẹ. Như vậy đề xuất có những loài chẳng phải không tưởng, mà vô tưởng, như loại thổ cưu cùng chim phá cảnh, lưu chuyểnđầy dẫy quốc độ.