Chinese là gì

  -  

Nhiều bạn vướng mắc tên giờ đồng hồ anh của những nước trên thế giới gọi như vậy nào. Tương quan đến chủ thể này, Vui cười lên đang giúp các bạn biết nước china tiếng anh là gì, phiên âm và bí quyết đọc như thế nào. Đồng thời, hanic.com.vn cũng trở nên đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài trung quốc để chúng ta tham khảo khi mong mỏi gọi tên.

Bạn đang xem: Chinese là gì


*
Nước china trong giờ anh

Nước china tiếng anh là gì


China /ˈtʃaɪ.nə/

https://hanic.com.vn/wp-content/uploads/2022/06/china.mp3

Để vạc âm đúng từ China các bạn chỉ cần nghe vạc âm chuẩn chỉnh vài lần kế tiếp kết phù hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu như bạn không biết đọc phiên âm của từ trung quốc thì rất có thể xem nội dung bài viết Cách đọc phiên âm giờ anh để biết cách đọc nhé. Xung quanh ra, tất cả một lưu ý nhỏ đó là trung quốc là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái thứ nhất (C).

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Usb Sound Card Là Gì ? Nó Sở Hữu Những Chức Năng Nào

*
Nước china tiếng anh là gì

Phân biệt đài loan trung quốc và Chinese

Nhiều bạn hay bị lầm lẫn giữa trung quốc và Chinese, nhị từ này sẽ không không như là nhau về nghĩa. Trung quốc là thương hiệu của nước china trong tiếng anh, còn Chinese để chỉ hầu hết thứ nằm trong về nước trung quốc như là bạn Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc, giờ Trung Quốc. Nếu bạn có nhu cầu nói về nước trung hoa thì phải dùng từ trung quốc chứ chưa phải Chinese.

Xem thêm: Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Mật Thư Thời Khắc Đối Đầu Trong Âm Dương Sư

*
Nước trung hoa tiếng anh là gì

Tên của một số tổ quốc khác trên cố giới

Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-aTunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-diMyanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-maColombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-aCanada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đaNamibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-aEthiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-aYemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-menKuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-étAustralia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước ÚcIran /ɪˈrɑːn/: nước I-ranParaguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước ParaguayJamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-caBelgium /ˈbel.dʒəm/: nước BỉNepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-panBrunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nâyMalaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-aIraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắcSri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-caZimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buêGuatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-laBotswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-naSyria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-aSwitzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy SỹKenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-aLaos /laʊs/: nước LàoCzech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước cùng hòa SécChina /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung QuốcIceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-lenRussia /ˈrʌʃ.ə/: nước NgaEgypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai CậpSudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăngBulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-riEngland /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước AnhScotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-lenPhillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pinSouth Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước phái mạnh PhiMozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bíchItaly /ˈɪt.əl.i/: nước ÝUnited Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: quốc gia Anh (bao tất cả nước Anh, Scotlen, xứ Wale với bắc Ireland)Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-côPakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tanSpain /speɪn/: nước Tây bố Nha

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước trung hoa tiếng anh là gì thì câu vấn đáp là China, phiên âm đọc là /ˈtʃaɪ.nə/. Khi viết tự này bạn luôn luôn phải viết hoa vần âm dầu tiên (C) vì đấy là tên riêng. Lân cận từ china còn bao gồm từ Chinese chúng ta hay bị nhầm lẫn, Chinese nghĩa là người trung quốc hoặc tiếng trung hoa chứ chưa phải nước Trung Quốc.