CENTER OF EXCELLENCE LÀ GÌ

  -  
a place or an organization that is known for doing a particular activity very well, & that is involved in new developments, new ways of working, etc.:


Bạn đang xem: Center of excellence là gì

Eight Chilean scientific centres of excellence have won new funding to lớn strengthen and expvà their activities.
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ hanic.com.vn.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tín.


*

a type of dance in which the rhythm is kept by the noise of the dancer"s shoes on the floor

Về vấn đề này
*

*

*Xem thêm: Tổng Hợp Mã Lệnh Left 4 Dead 2 Đầy Đủ Nhất Cho Người Chơi, Mã Hack, Cheats Left 4 Dead 2

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hanic.com.vn English hanic.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Phí Cược Container Tiếng Anh Là Gì ? Khoản Phí Này Bao Nhiêu?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語