CÁI GÌ QUÝ NHẤT LỚP 5

  -  
Tiếng việt 5 Tập 1 – Soạn giải bài tập tiếng việt lớp 5 Tập 1 Tuần 9 – Con người với thiên nhiên Soạn bài – Tập đọc: Cái gì quý nhất?

Soạn bài Tập đọc: Cái gì quý nhất? trang 85 – 86 SGK tiếng việt lớp 5 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Tập đọc: Cái gì quý nhất? Sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Bạn đang xem: Cái gì quý nhất lớp 5

Cái gì quý nhất?

*

Một hôm, trên đường đi học về, Hùng, Quý và Nam trao đổi với nhau xem ở trên đời này, cái gì quý nhất.

Hùng nói: “Theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không?”

Quý và Nam cho là có lí. Nhưng đi được mươi bước, Quý vội reo lên: “Bạn Hùng nói không đúng. Quý nhất phải là vàng. Mọi người chẳng thường nói quý như vàng là gì? Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo!”

Nam vội tiếp ngay: “Quý nhất là thì giờ. Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc. Có thì giờ mới làm ra lúa gạo, vàng bạc!”

Cuộc tranh luận thật sôi nổi, người nào cũng có lí, không ai chịu ai. Hôm sau, ba bạn đến nhờ thầy giáo phân giải.

Nghe xong, thầy mỉm cười rồi nói:

– Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì nó rất đắt và hiếm. Còn thì giờ đã qua đi thì không lấy lại được, đáng quý lắm. Nhưng lúa gạo, vàng bạc, thì giờ vẫn chưa phải là quý nhất. Ai làm ra lúa gạo, vàng bạc, ai biết dùng thì giờ? Đó chính là người lao động, các em ạ. Không có người lao động thì không có lúa gạo, không có vàng bạc, nghĩa là tất cả mọi thứ đều không có, và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị mà thôi.

TRỊNH MẠNH

Chú thích:

– Tranh luận: bàn cãi để tìm ra lẽ phải.

– Phân giải: giải thích cho thấy rõ đúng sai, phải trái, lợi hại.

Hướng dẫn soạn bài – Tập đọc: Cái gì quý nhất?

Nội dung chính: Cuộc trao đổi của ba người bạn về cái gì quý nhất trên đời. Hùng cho là lúa gạo. Quý cho là vàng. Nam cho là thì giờ. Cả ba đều cho là đúng. Thầy giáo phân tích, con người lao động làm ra lúa gạo, vàng bạc và sử dụng thời gian, đó là điều đáng quý nhất.

→ Bài văn khẳng định giá trị cao quý của người lao động. Lao động sẽ làm ra mọi của cải, vật chất trên đời.

Giải câu 1 (Trang 86 SGK tiếng việt 5 tập 1)


Theo Hùng, Quý, Nam, cái quý nhất trên đời là gì?

Trả lời:

Theo Hùng, Quý, Nam thứ quý nhất trên đời là:


Theo Hùng, lúa gạo là quý nhất trên đời.Theo Quý, vàng là quý nhất trên đời.Theo Nam, thì giờ là quý nhất trên đời.

Xem thêm: Thời Gian Và Địa Điểm Hái Quả Huy Hoàng Võ Lâm 1 Efunvn Mobile

Giải câu 2 (Trang 86 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Mỗi bạn đưa ra lý lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình?

Trả lời:

Mỗi bạn đều đưa ra lí lẽ để bảo vệ ý kiến của mình:

Hùng: lúa gạo là quý nhất trên đời vì lúa gạo nuôi sống con người.Quý: vàng là quý nhất trên đời vì có vàng là có tiền, có tiền mua được lúa gạo.Nam: thì giờ là quý nhất trên đời vì có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.

Giải câu 3 (Trang 86 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất?

Trả lời:

Thầy giáo cho rằng người lao động là quý nhất. Trước tiên thầy tôn trọng ý kiến của ba bạn nhỏ, lập luận có trình tự: lúa gạo, vàng bạc, thì giờ đều rất quý nhưng chưa phải là quý nhất. Khẳng định cái đúng của ba bạn học sinh, thầy nêu ra ý kiến mới của thầy sâu sắc hơn: Không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị. Vì vậy, người lao động là quý nhất.

Giải câu 4 (Trang 86 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Chọn tên gọi khác cho bài văn và nêu lý do vì sao em chọn tên gọi đó?

Trả lời:

Có thể đặt tên bài văn là “Cuộc tranh luận thú vị” vì nội dung bài thuật lại cuộc tranh luận thú vị giữa ba bạn nhỏ về câu hỏi: Cái gì quý nhất?

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Tập đọc: Cái gì quý nhất?

Câu 1. Theo Hùng, Quý, Nam, cái quý nhất trên đời là gì?


Trả lời:

Theo Hùng, cái quý nhất là lúa gạo.

Theo Quý, cái quý nhất trên đời là vàng.

Theo Nam, cái quý nhất trên đời là thì giờ.


Câu 2. Mỗi bạn đưa ra lý lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình?

Trả lời:

Hùng cho rằng lúa gạo là quý nhất vì con người không thể sống được mà không ăn .Quý cho rằng vàng là quý nhất vì mọi người thường nói quý như vàng, có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo.Nam cho rằng thì giờ là quý nhất vì thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc, có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.

Câu 3. Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất?

Trả lời:

Thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất vì không có người lao động thì không có lúa gạo, không có vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị.

Câu 4. Chọn tên gọi khác cho bài văn và nêu lý do vì sao em chọn tên gọi đó?

Trả lời:

– Có thể đặt tên là “Con người là quý nhất”, vì cuộc tranh luận cuối cùng đưa ra kết luận đó.

Xem thêm: Thôi Kệ Mọi Chuyện Rồi Cũng Sẽ Qua !, Thôi Kệ! Mọi Chuyện Rồi Cũng Sẽ Qua

– Cũng có thể đặt tên là “Ai là người có lí”, vì mỗi bạn nhỏ trong cuộc tranh luận của mình đều đưa ra những lí lẽ hết sức thú vị.