Just a moment

  -  

đại loại là em vừa có khoảng khắc highlight xong nhưng vì cuống quá bấm vội mấy lần PRTSC nên giờ nó lỡ mất 1 khoảng khắc , em muốn hỏi các bác là lấy ảnh chụp màn hình trước đấy 1 ảnh thì làm thế nào