BKS LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Bks là gì

*

*Xem thêm: Control Sideband Là Gì ? Độ Rộng Kênh 20 Mhz Hay 40 Mhz Của Router Là Gì?

*

*Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Không Vào Trận Liên Minh Huyền Thoại, Lỗi Liên Minh Huyền Thoại Không Vào Được Trận Đấu

cơ quan giám sát và kiểm tra hoạt động của một số tổ chức kinh tế ở Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tổng công ti nhà nước, công ti nhà nước độc lập có hội đồng quản trị; công ti trách nhiệm hữu hạn có trên 11 thành viên, công ti cổ phần có trên 11 cổ đông, hợp tác xã...).

Theo Luật doanh nghiệp nhà nước 2003: tổng công ti nhà nước, công ti nhà nước độc lập có cơ cấu quản lí bao gồm: hội đồng quản trị, BKS, tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.Bạn đang xem: Bks là gì

Hội đồng quản trị thành lập BKS để thực hiện nhiệm vụ do hội đồng quản trị giao, báo cáo và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị. Quyền và nghĩa vụ của BKS tổng công ti và công ti nhà nước độc lập do luật doanh nghiệp nhà nước nêu trên quy định. BKSgồm trưởng ban là thành viên hội đồng quản trị và một số thành viên khác do hội đồng quản trị quyết định. Tổ chức công đoàn trong công ti cử một đại diện đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tham gia BKS.

Theo Luật doanh nghiệp 1999: công ti trách nhiệm hữu hạn có trên 11 thành viên phải có BKS do hội đồng thành viên bầu ra; quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của BKS do điều lệ công ti quy định. Công ti cổ phần có trên 11 thành viên phải có BKS (3 đến 5 thành viên), trong đó ít nhất phải có một thành viên có chuyên môn về kế toán. Quyền và nhiệm vụ của BKS công ti cổ phần do luật doanh nghiệp quy định. Trưởng BKS phải là một cổ đông, do BKS bầu; quyền và nhiệm vụ của trưởng BKS do điều lệ công ti quy định.

BKS hợp tác xã do đại hội xã viên bầu trực tiếp. Số lượng thành viên do điều lệ hợp tác xã quy định. BKS bầu một trưởng ban. Hợp tác xã có ít xã viên có thể chỉ bầu một kiểm soát viên. Tiêu chuẩn thành viên BKS như tiêu chuẩn thành viên ban quản trị. Thành viên BKS không thể đồng thời là thành viên ban quản trị, kế toán trưởng, thủ quỹ của hợp tác xã và không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc anh, chị, em ruột của họ. Nhiệm kì của BKS theo nhiệm kì của ban quản trị. Quyền và nhiệm vụ của BKS hợp tác xã do luật hợp tác xã quy định.