Band là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

band
*

band /bænd/ danh từ dải, băng, đai, nẹp dải đóng góp gáy sách (số nhiều) dải cổ áo (thầy tu, quan toà, viện sĩ hàn lâm...) (đồ gia dụng lý) dải băngfrequency band: dải tần sốshort-waved band: rađiô băng sóng ngắn ngoại cồn từ buộc dải, buộc băng, đóng góp đai làm cho nẹp kẻ, vén, gạch danh từ đoàn, toán, bè phái, bọn, bầy dàn nhạc, ban nhạcstring band: dàn nhạc bọn dâywhen the b& begins lớn play lúc nhưng thực trạng trnghỉ ngơi buộc phải nghiêm trọng ngoại cồn từ tụ hội thành đoàn, tụ tập thành tân oán, tụ hội thành bầy
danh từ o dải, băng o lớp kẹp § absorption bvà : dải hấp thụ § belly bvà : đai an ninh sử dụng mang lại người công nhân làm cho việc ở trên tháp khoan § clay band : dải sét § dirt b& : lớp bùn § frequency band : dải tần số § gas b& : vỉa khí § rich gas bvà : vỉa nhiều khí § sandstone b& : dải cat kết § b& brake : phanh hao đai; cơ cấu dùng để hãm bánh xe cộ hoặc trục § band clutch : khớp ly hợp kiểu đai Thiết bị ghnghiền cơ giới làm cho phần con quay tiếp xúc với liên kết hoặc nhả ra với một bộ phân truyền động, bằng đai teo hoặc giãn. § b& strapping : sự buộc đai Dùng đai kyên loại để buộc những tấm mỏng chất dẻo hoặc klặng loại vào những cấu trúc hình trụ. § b& wheel : bánh đai truyền Loại bánh xe lớn bên trên thiết bị khoan cáp để mắc đai cuaroa.

Bạn đang xem: Band là gì


*

*

*

band

Từ điển Collocation

b& noun

1 group of musicians

ADJ. big | brass, string, wind | blues, dance, jazz, roông chồng | marching, military, regimental | school | live the excitement of seeing a live b& | one-man (often figurative) He runs the business as a one-man bvà (= does everything himself).

VERB + BAND khung | join, play in, sing in She plays in a rock band. | conduct, lead

BAND + VERB perform, play | strike up We heard a b& strike up in the park.

BAND + NOUN leader, thành viên

PREP. in a/the ~ a singer in a rochồng band | with a/the ~ a drummer with a jazz bvà

PHRASES a thành viên of the band

2 group of people

ADJ. select, small He is one of a select band of top class players. | dwindling | growing

VERB + BAND join

PREP. ~ of a band of rebels

3 range

ADJ. age, price, tax the 25?35 age band

VERB + BAND be in, fall inkhổng lồ Which tax band do you fall into?

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Game 2 Player Games - Game 2 Người Hay Nhất 2022

instrumentalists not including string playersa range of frequencies between two limitsa thin flat strip of flexible material that is worn around the toàn thân or one of the limbs (especially lớn decorate the body)a thin flat strip or loop of flexible material that goes around or over something elsea restraint put around something to lớn hold it together

v.

Xem thêm: Bấc Thấm Là Gì - Bấc Thấm Dùng Để Làm Gì

bind or tie together, as with a band

Microsoft Computer Dictionary

n. 1.In printing graphics, a rectangular portion of a graphic sent by the computer khổng lồ a printer. The technique of dividing a graphic into bands prevents a printer from having lớn reconstruct an entire image in memory before printing it. 2. In communications, a contiguous range of frequencies used for a particular purpose, such as radio or television broadcasts.

File Extension Dictionary

GarageBvà Song (Apple Inc.)

English Synonym & Antonym Dictionary

bands|banded|bandingsyn.: banding circle dance b& dance orchestra isthmus lot ring mix stria striation stripe