Bác Sĩ Hạng 3 Là Gì

  -  

Mới đây, Quốc hội đã chính thức thông qua việc không tăng lương cơ sở năm 2021. Khi đó, bác sĩ, y sĩ trên cả nước sẽ được xếp lương như thế nào trong năm 2021 tới đây?

* Để tiện tra cứu, độc giả vui lòng tải tại đây bảng lương tổng hợp của các đối tượng bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng và y sĩ này.

Bạn đang xem: Bác sĩ hạng 3 là gì

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó:

Hệ số lương của bác sĩ, y sĩ được nêu cụ thể tại Điều 13 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV.

Mức lương cơ sở năm 2021 vẫn được áp dụng theo quy định tại Nghị định 28 năm 2019 của Chính phủ là 1,49 triệu đồng/tháng.

Theo Thông tư 10/2015 nêu trên, bảng lương chi tiết của các chức danh bác sĩ, y sĩ cụ thể như sau:

1/ Chức danh nghề nghiệp bác sĩ

Chức danh nghề nghiệp bác sĩ gồm bác sĩ cao cấp (hạng I); bác sĩ chính (hạng II); bác sĩ (hạng III).

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Redux Thunk Là Gì ? Tổng Quan Về Redux Reactjs Cho Người Mới

Trong đó, bác sĩ cao cấp áp dụng hệ số lương viên chức loại A3, nhóm A3.1 có hệ số lương từ 6,2 - 8,0; bác sĩ chính áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 nhóm A2.1 có hệ số lương từ 4,4 - 6,78; bác sĩ áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, có hệ số lương từ 2,34 - 4,98.

*

Bảng lương bác sĩ 2021 mới nhất (Ảnh minh họa)

2/ Chức danh bác sĩ y học dự phòng

Nhóm chức danh bác sĩ y học dự phòng gồm: Bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I); Bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II); Bác sĩ y học dự phòng (hạng III).

Trong đó, bác sĩ y học dự phòng cao cấp áp dụng hệ số lương viên chức loại A3, nhóm A3.1 có hệ số lương từ 6,2 - 8,0; bác sĩ y học dự phòng chính áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 nhóm A2.1 có hệ số lương từ 4,4 - 6,78; bác sĩ y học dự phòng áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, có hệ số lương từ 2,34 - 4,98.

Xem thêm: Hsđx Là Gì ? Cách Ghi Thời Gian Có Hiệu Lực Của Hồ Sơ Dự Thầu

*

Bảng lương bác sĩ y học dự phòng năm 2021 (Ảnh minh họa)

3/ Chức danh y sĩ gồm y sĩ hạng IV

Chức danh nghề nghiệp y sĩ được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 - 4,06.