At This Point Là Gì

  -  

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ hanic.com.vn.

Bạn đang xem: At this point là gì

Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách tự tín.


< + question word > It was so confusing that eventually it got lớn the point where no one knew what was going on.
I said I"d tell her the bad news, but when it came to the point (= when I had to lớn do it), I couldn"t.

Xem thêm: Shigeo Tokuda Là Người Đàn Ông Khỏe Nhất Hành Tinh, Giờ Cụ Ở Đâu


Thêm các ví dụ What"s the point of that?There"s no point in going if Maggie isn"t going lớn be there.
He won the world heavyweight boxing championship on points (= as a result of the points that he had won).
a socket khổng lồ which a wire from a piece of electrical equipment is connected in order to lớn supply it with electricity or a radio, television, or other signal:
a place on a railway traông chồng where the rails (= metal bars on which the trains travel) can be moved khổng lồ allow a train to change from one traông chồng to another:
The point is that on weekends & late at night there should always be someone on duty khổng lồ deal with emergencies.
no point (in doing sth) There is no point in discussing this further if you"ve already made up your mind.

Xem thêm: File Shsh Là Gì ? "Shsh" Hướng Dẫn Lưu Shsh Blobs Cho Iphone


get to/reach a/the point It"s taken us years lớn get khổng lồ the point where we"re making a reasonable profit.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hanic.com.vn English hanic.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message