Căn cứ theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT/2017 ngày 01/06/2017 của HĐQT – Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Kể từ ngày 01/06/2017 Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai không còn đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ.

Mọi chi tiết xin vui lòng xem tại văn bản đính kèm:

1. Thông báo thay đổi nhân sự số 10/CBTT-HANIC/2017 ngày 01/06/2017.

2. Quyết định của HĐQT số 02/QĐ-HĐQT/2017 ngày 01/06/2017.

Trân trọng thông báo.