Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội (SHN) ra công chúng, chi tiết như sau:

Chi tiết file đính kèm