Được thành lập lần đầu tiên vào ngày 29/04/2004 với tên gọi Công ty TNHH Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp và Tư vấn đầu tư Hà Nội (INCONESS Hà Nội) – do ông Dương Mạnh Hải sáng lập.

– Ngày 30/03/2007, chuyển đổi thành Công ty CP Đầu tư INCONESS Hà Nội. Vốn điều lệ 21 tỷ đồng.
– Ngày 19/07/2007, sáp nhập Công ty CP Thương mại Hoàng Hải Long vào Công ty CP Đầu tư INCONESS Hà Nội. Vốn điều lệ 25 tỷ đồng. (Công ty CP Thương mại Hoàng Hải Long được thành lập ngày 11/5/2005, chuyên kinh doanh xe gắn máy trên thị trường toàn quốc. Vốn điều lệ 4 tỷ đồng)
– Ngày 21/11/2007, Công ty CP Đầu tư INCONESS Hà Nội tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng và đổi tên thành Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HANIC).
– Ngày 24/01/2008, HANIC nhận Giấy chứng nhận ĐKKD – thay đổi lần thứ 4, tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng.
-Ngày 24/07/2008, HANIC nhận Giấy chứng nhận ĐKKD – thay đổi lần thứ 5, bổ sung ngành nghề: Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; kinh doanh sắt, thép, phôi thép và kim loại màu.
– Ngày 28/8/2008, HANIC nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh – Trung tâm Xuất khẩu lao động HANIC số 0113024604 để tiến hành các hoạt động đào tạo và XKLĐ.
-Ngày 11/09/2008, Công ty nhận Giấy chứng nhận ĐKKD – thay đổi lần thứ 6, bổ sung ngành nghề: mua, bán lương thực, thực phẩm, phân bón các loại.
– Ngày 12/09/2008, HANIC mở chinh nhánh Công ty tại Thái Nguyên.
– Ngày 11/06/2009, HANIC nhận Giấy chứng nhận ĐKKD – thay đổi lần thứ 7, tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 87,02 tỷ đồng.
– Ngày 15/10/2009, HANIC nhận giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh – thay đổi lần 8
– Ngày 01/10/2010, HANIC nhận giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh – thay đổi lần 9, tăng vốn điều lệ từ 87,02 tỷ lên 324.533.600.000 đồng.
– Ngày 06/05/2011, HANIC nhận giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh – thay đổi lần 10, Thay đổi người đại diện trước pháp luật, Theo đó Người đại diện mới là ông Lưu Quang Minh giữ chức vụ Tổng giám đốc.
– Ngày 14/06/2013, HANIC nhận giấy chứng nhận ĐKKD – thay đổi lần 11, thay đổi người đại diện trước pháp luật. Theo đó người đại diện mới là ông Đinh Hồng Long giữ chức vụ Tổng Giám đốc
– Ngày 24/06/2013, HANIC nhận giấy chứng nhận ĐKKD – thay đổi lần thứ 12
– Ngày 19/06/2014, HANIC nhận giấy chứng nhận ĐKKD – thay đổi lần thứ 13, thay đổi địa chỉ công ty.
– Trong đầu năm 2015 công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 385.917.600.000 VND và đi vào tái cấu trúc toàn diện chuẩn bị cho thời kỳ hoạt động tiếp theo.

Qua quá trình hình thành và phát triển, để tăng khả năng cạnh tranh, Công ty đã tham gia góp vốn vào một số công ty sau:
– Công ty CP Đầu tư Phát triển Ôtô Xe máy Hà Nội (HAMOTO)
– Công ty CP Thủy điện ĐăkPru (DAK)
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn VN (Vnaudit)
– Công ty CP Đầu tư tài chính FINDEX
– Công ty CP Khoáng sản XuMi SĐ Thanh Hoa
– Công ty CP XNK và du lịch Bắc Cạn